Drukke Groninger Dorpen Dag in Froombosch

Afgelopen vrijdag was het in Froombosch een drukte van jewelste. Vertegenwoordigers van buurt- en dorpshuizen en dorpsorganisaties uit de hele provincie Groningen waren samengekomen voor de Groninger Dorpen Dag. Tijdens dit evenement stonden de goede ideeën van dorpen centraal binnen het thema ‘Nij Begun’. Dit programma, geïnitieerd door het kabinet, heeft tot doel een nieuw perspectief te bieden na de uitdagingen veroorzaakt door de gaswinningen, waarbij leefbaarheid een belangrijk aandachtspunt is.

Het evenement diende ook als platform om een boodschap over te brengen aan bestuurders over wat de komende jaren nodig is om de leefbaarheid in dorpen te verbeteren. Het ‘Manifest Soamen Veuroet’, dat aan het einde van het programma werd overhandigd aan Kwartiermaker Henk Nijboer, lid van de Gedeputeerde Staten van Groningen Tjeerd van Dekken en burgemeester Adriaan Hoogendoorn., benadrukte de noodzaak voor dorpen om toekomstbestendige plannen te maken met toegankelijke budgetten en financiering, met speciale aandacht voor belangrijke functies zoals die van dorpshuisbeheerder.

Hielke Westra, Directeur van Groninger Dorpen, benadrukte het belang van de dag: “De Groninger Dorpen Dag, vindt om de vier jaar plaats. Ondanks enige verstoringen door de pandemie, zijn we erin geslaagd het evenement weer op te pakken.” Met 280 leden in de hele provincie, fungeert Groninger Dorpen als een steunpilaar voor lokale besturen. Westra legt uit: “We bieden ondersteuning bij zaken als subsidieaanvragen en contacten met de gemeente. “Dit jaar stond de dag in het teken van ‘Soamen Veuroet’.  Groninger Dorpen had verschillende ideeën verzameld van haar leden over hoe dorpen beter kunnen worden. Deze ideeën werden samengevat in het ‘Manifest Soamen Veuroet’.”

Froombosch werd gekozen als locatie vanwege de goede ligging van het dorpshuis. Westra merkte op: “Het is een mooi dorpshuis, recent gerenoveerd, en een goed voorbeeld voor andere dorpen. Ook staat het centraal in de provincie dus is het goed bereikbaar voor iedereen.”

Kwartiermaker Henk Nijboer gaat de komende maanden een plan maken waarin onder andere staat waarin de komende jaren geïnvesteerd wordt.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl