Harkstede: Dorp moet verjongen

Harkstede is sinds jaar en dag een dorp met een centrum functie, ook tegenwoordig is dat nog het geval. Dorpsbelangen Harkstede is een belangrijke speler als het gaat om het vertegenwoordigen van die belangen. Dit jaar bestaat de vereniging met 40 jaar. In de eerste week van oktober heeft het bestuur het jubileum samen met het dorp gevierd. Ankie van Duuren is voorzitter van het bestuur wat bestaat uit vier dames uit het dorp, een team wat goed op elkaar is ingewerkt. Qua bestuurlijke verantwoordelijkheden is de vereniging behoorlijk verandert. Bij de start waren voornamelijk de activiteiten zoals een feestweek de verantwoordelijkheden. Het organiseren en zorgen dat er in een feestweek elke dag activiteiten waren om de grote feesttent te vullen. Anno 2022 is het organiseren van activiteiten nog steeds een belangrijke factor, immers zijn dat de activiteiten die het dorp verbinden.

We hebben de komende jaren de nodige uitdagingen liggen, Bestuurlijk ligt het accent ook op de toekomst van Harkstede, onlangs heeft van Duuren ingesproken bij de gemeenteraad namens de vereniging, de raad sprak over het masterplan Meerstad. Dorpsbelangen heeft een enquête gehouden over de toekomst van Harkstede, daar waren voornamelijk dezelfde thema’s, woningbouw, infrastructuur, buffer van de groenvoorziening, behoud van het karakter van het dorp prioriteiten. Belangrijkste boodschap die men de raad mee wilde geven, was dat het dorp betrokken wil blijven bij de plannen. Van Duuren ziet Meerstad als een bedreiging, maar men heeft voornamelijk gezocht naar de kansen die Meerstad  aan Harkstede biedt. Onder andere de ontwikkeling van een dorpskern is een wens.

Jongeren vanaf het voortgezet onderwijs trekken massaal weg uit het dorp maar de stad, belangrijk thema is om deze jongeren uiteindelijk terug te krijgen in het dorp. Onder andere belangrijk voor verenigingen om het ledenaantal op pijl te houden. Van verenigingen als dorpsbelangen van Ankie van Buuren wordt steeds meer gevraagd, Hoe dat over 10 a 15 jaar zou moeten worden georganiseerd zegt de voorzitter, misschien moet dat voor een gedeelte door professionals worden opgepakt.

Deel naar jouw media!