Hoogezand: Commissielid benoemd

Afgelopen week is de heer G. P. Knol als Als plaatsvervangend commissielid benoemd voor de ChristenUnie. Elke fractie mag maximaal twee niet-raadsleden voordragen voor benoeming door de raad. Een plaatsvervangend commissielid mag namens de fractie zitting nemen in de raadscommissie.

Na de benoeming kreeg de heer Knol uit handen van de burgemeester een boeket bloemen en een felicitatie.

Deel naar jouw media!