Hoogezand: Eerste exemplaar Armoede en schulden

Donderdagmiddag (20 februari) heeft wethouder Peter Verschuren het eerste exemplaar van het magazine ‘Armoede en schulden in Midden-Groningen’ uitgereikt in de Vredekerk in Hoogezand aan Farah Koubouys van Fight Game Academy. Hij zet zich belangeloos in voor kwetsbare kinderen en volwassenen. Wethouder Verschuren sprak van een goede belangrijke stap om armoede terug te dringen in Midden-Groningen. Tevens werden er door de PVDA, D66 uit de gemeenteraad van Midden-Groningen en de Midden-Groningse Uitdaging steun betuigd aan het armoedepact. Na de uitreiking volgde de ondertekening van de nieuwe partners en een gesprek o.l.v. Miranda Bolhuis, met als onderwerp: Wat doet u of zou u willen doen om de armoede in Midden-Groningen terug te dringen?

Het armoedepact Midden-Groningen is aan de slag om de armoede voor alle inwoners binnen onze gemeente te bestrijden. Onder andere door ondersteuning en preventie te bieden, door het niet-gebruik tegen te gaan, door goede informatievoorziening, integrale samenwerking en het vergroten van (financiële) zelfredzaamheid.

Interview met Mirjam Krans, Armoederegisseur gemeente Midden-Groningen

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl