Hoogezand: In gesprek met Bert Kolk

Humanitas Midden-Groningen groeit behoorlijk de laatste jaren, ook nu breid men weer behoorlijk uit, door extra ruimte over te nemen van de vertrekkende basisschool de Lichtbron. Het gebouw in Hoogezand aan de Troelstralaan gaat zoals het nu lijkt over ongeveer drie jaar tegen de vlakte. Hoe het dan verder gaat is nog niet duidelijk. Zelf redzaamheid is het belangrijkste om nieuwe burgers te leren, dat gaan we in de nieuwe ruimten realiseren, aldus de heer Kolk van Humanitas. Nieuwkomers die een verblijfsvergunning en een woning toegewezen hebben toegewezen gekregen begeleidt Humanitas. In het verleden was men voornamelijk actief in de vroegere gemeente Hoogezand-Sappemeer, nu een aantal jaren na de herindeling met de gemeente Slochteren en Menterwolde is er veel werk verzet om de activiteiten te integreren in hele gemeente.

Of het werk van Humanitas gaat afnemen in de toekomst, is de heer Kolk heel duidelijk over, er komen steeds meer minderheden Nederland binnen en deze mensen moeten worden begeleid, ook in Midden-Groningen. De nieuwe wet inburgering verlangt dat gemeenten in Nederland, dus ook Midden-Groningen nog meer inzet gaat tonen, op inburgeren op een goede manier. De gemeente heeft daar in eerste instantie een andere visie op gehad dan Humanitas. Daar is toch wel discussie met de gemeente over geweest, Kolk zet in op alle verschillende culturen en ook op alle asielzoekers, ook de laag opgeleiden. Uiteindelijk is men er met de gemeente uitgekomen en nu zijn de leegstaande lokalen aan Humanitas toe gewezen. Bert Kolk zet verder in op kruisbestuiving, Humanitas is ook actief op het gebied van ouderen, asielzoekers en ouderen is een prima kruisbestuiving.

Om de activiteiten in de nieuwe ruimten te begeleiden, is men op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Meer informatie of gelijk aanmelden kan via 0598-383 048. Tijdens de open dag op 26 oktober is het mogelijk om te kijken, vragen te stellen of om aanmelden.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl