Hoogezand: Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan raadsleden

Op maandagmiddag 18 december 2017 reikt burgemeester, de heer P.M.M. de Jonge, tijdens de laatste (afscheids)vergadering van de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer, een Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw J. de Jonge en de heren G.A. Zuiderveen en R. Çig.

De raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer komt op 18 december 2017 (om 16.00 uur) voor de laatste keer bijeen, omdat de gemeente op 1 januari 2018 op gaat in de gemeente Midden-Groningen. De drie raadsleden komen niet terug in de gemeenteraad van Midden-Groningen en worden voor hun langjarige inzet benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw De Jonge was gedurende 3 raadperiodes (bijna 12 jaar) lid van de fractie van de PvdA. Vanaf 2012 is ze fractievoorzitter. Naast raadslid was mevrouw De Jonge:
•van 2006 tot 2010 voorzitter van de raadscommissie Welzijn;
•van 2010 tot 2014: en van 2014 tot 2017 roulerend voorzitter van de opiniërende raad (een algemene raadscommissie) en daarmee lid van de agendacommissie;
•eind 2012 leidde zij de vertrouwenscommissie i.v.m. het vertrek van de toenmalige burgemeester en de aanstelling van de waarnemend burgemeester de heer De Jonge;
•van 2014 tot december 2017 voorzitter van de werkgeverscommissie en daarmee invulling gevend aan het werkgeverschap t.o.v. de raadgriffie. Vanuit die rol nam mevrouw de Jonge deel aan de werkgroep griffie, waarin raadsleden van de drie samen te voegen gemeenten de basis hebben gelegd voor de nieuwe griffie Midden-Groningen.
Mevrouw De Jonge vervulde haar raadslidmaatschap in combinatie met een betaalde functie als teammanager in het gezondheidsonderwijs (Noorderpoort).

De heer Çig is vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 3 perioden onafgebroken raadslid geweest voor de fractie van Groen Links. Van 2006 tot 2010 was decorandus ook lid van de raadscommissie Ruimte en de raadscommissie Zuidzijde. Decorandus was in deze periode ook korte tijd lid van de raadscommissie Welzijn. De heer Çig vervulde zijn raadslidmaatschap steeds in combinatie met een betaalde functie in de technische sector.

Decorandus is daarnaast vanaf 1985 actief als vrijwilliger bij diverse verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur, recreatie en sport. Voor de Turkse gemeenschap was decorandus daarnaast een vertrouwensfiguur, bij wie men voor raad en advies terecht kon.
Vanuit deze activiteiten is decorandus politiek actief geworden voor Groen Links.

De heer Zuiderveen is op 8 maart 2002 benoemd als raadslid voor GroenLinks in de raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Ook daarvoor was decorandus al politiek actief, eerst voor de PPR, later voor zijn huidige partij.

De heer Zuiderveen was vanaf maart 2002 vrijwel onafgebroken lid van de gemeenteraad, maar zijn lidmaatschap kende na elke verkiezing steeds een korte onderbreking. In 2006, 2010 en 2014 werd hij nadat de lijsttrekker van Groen Links als wethouder werd benoemd met enige maanden vertraging alsnog als raadslid benoemd.

Op 20 april 1999 werd de heer Zuiderveen benoemd tot fractievertegenwoordiger en in die hoedanigheid was hij lid van de commissies “Middelen”, “Sport en Recreatie” en “RO, Milieu en Beheer”.
De heer Zuiderveen was vanaf 2002 fractievoorzitter voor Groen Links en daardoor ook lid van het presidium. Verder was de heer Zuiderveen in de periode 2006-2010 plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Welzijn en van 2016 tot november 2017 roulerend voorzitter van de opiniërende raad en lid van de agendacommissie. Vanaf augustus 2014 is Ger Zuiderveen nestor van de raad en daarmee ook plaatsvervangend voorzitter van de raad.

In de voorbereiding op de herindeling zat de heer Zuiderveen de werkgroep raadswerk voor. Deze werkgroep bestaande uit raadsleden van de drie samen te voegen gemeenten legde een basis voor de manier van vergaderen in de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl