Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Hoogezand: Verbetering Hoogezand-Noord

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Voor Hoogezand-Noord wordt een plan gemaakt voor het aantrekkelijk maken van de entree van Hoogezand en voor de wijkvernieuwing van Noorderpark. Het plangebied wordt globaal begrensd door het Winschoterdiep (noorden), de Kerkstraat (westen), de lintbebouwing aan de noordzijde van de Hoofdstraat (zuiden) en de Winkelhoek (oosten). De Kerkstraat, Knijpsbrug e.o. en het kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat/Meint Veningastraat maken onderdeel uit van het plangebied. De gemeente heeft na gesprekken met bewoners een Wijkagenda opgesteld waarin de opgaven voor de herstructurering en de wijkvernieuwing zijn opgenomen. De uitwerking van de hierin opgenomen opgaven en doelen wordt nu verder ter hand genomen.

De volgende opgaven worden in onderlinge samenhang aangepakt:
• Aantrekkelijk maken van de entree van Hoogezand vanaf de A7 en de Kerkstraat;
• Een geleidelijke transformatie van de verouderde bedrijvenzone langs het Winschoterdiep naar een aantrekkelijke mix van wonen, werken en recreëren;
• Verbeteren woon- en leefomgevingskwaliteit door wijkvernieuwing en verduurzaming van woningen in Noorderpark inclusief aanpak van openbare ruimte (groen, water en (langzaam) verkeer) en daaraan gekoppeld verbeteren van de sociaaleconomische positie van de bewoners. Daarbij wordt een koppeling gemaakt met andere programma’s op het gebied van o.m. sociale ondersteuning, jeugd en veiligheid;

Het college vraagt de raad het voorbereidingskrediet (4 miljoen euro) hiervoor beschikbaar te stellen.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter