In gesprek met Harry en Harma Haan

Harry, Harma en collega’s zitten aan een klein tafeltje in de keuken koffie te drinken in het dorpshuis De Menterne. De sfeer is opgetogen. De zaken lopen weer goed. Dit is de afgelopen periode helaas niet altijd het geval geweest. Het koppel heeft een onstuimige periode achter de rug.

Ondernemers met een maatschappelijke functie

Het dorpshuis De Menterne is het kloppend hart van Muntendam. Het huisvest tal van activiteiten, waaronder de sjoelclub, toneelvereniging, twee koren, uitvaartdiensten, catering tijdens sportactiviteiten of gewoon een potje kaarten of biljarten. Het dorpshuis is een plek waar iedereen welkom is. Naast deze maatschappelijke activiteiten  organiseren Harry en Harma ook huwelijksfeesten en catering voor grotere activiteiten. “In tegenstelling tot andere dorpshuizen ontvangen wij geen subsidie. Wij verdienen onze eigen boterham.” Het zijn deze commerciële activiteiten waar het geld wordt verdiend om het geheel draaiende te houden. Zo houden deze twee zijden elkaar in balans. Het stel pacht het pand en runt het dorpshuis nu voor het tweeëntwintigste jaar en met veel succes, totdat…

Corona

Tijdens de corona jaren raakte het koppel in de problemen. De zaak moest lange tijd dicht en toen ze eindelijk weer open mochten bleven veel ouderen alsnog weg uit angst. Daardoor had de coronacrisis een lange nasleep. “Uiteindelijk hebben we wel drie jaar lang last gehad van corona.” Dit leidde ertoe dat het stel moest invreten op de reserves.

In de clinch met de gemeente

Toen het stel aanklopte bij de gemeente om ondersteuning te vragen waren ze verrast met het antwoord, namelijk ‘dat ze als ondernemers in hun eigen inkomen moesten voorzien en dat ze dus geen speciale ondersteuning vanuit de gemeente zouden krijgen.’ Dit schuurde. Hoewel ze strikt genomen ondernemers zijn, is het dorpshuis van onmisbaar belang voor de gemeenschap. “Wij kunnen de prijzen niet zomaar verhogen of een kok inhuren. Het dorpshuis moet toegankelijk zijn voor iedereen en mensen hebben het al niet breed.” De situatie leidde ertoe dat het stel steeds langere weekenden moest werken om de maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken. ‘Onhoudbaar’, volgens het stel.

Het contact met de gemeente verliep slecht in deze periode. Het dorp stond tegenover de gemeente. De plannen om de scholen in het centrum te plaatsen leidden tot weerstand vanuit het dorp. Ook voor Harry en Harma was het onwenselijk om de scholen in het centrum te plaatsen. De scholen hadden veel ruimte opgeeist waardoor er te weinig ruimte zou overblijven voor het dorpshuis. Ook de renovatie van de sporthal leidde destijds tot problemen. Ondanks dat het een prachtige sporthal is geworden, zijn er wel zaken beloofd die niet zijn nagekomen. Ook dit voedde het wantrouwen volgens Harry.

Daarnaast was de slechte verstandhouding ook het gevolg van de gemeentelijke herindeling. Alle aandacht ging naar Hoogezand en Muntendam verloederde. Harry vertelt dat de mensen vreesden dat Muntendam een achtergesteld gebied zou worden.

Ook kwam de gemeente ineens op grote afstand te staan. “Vóór de herindeling liep ik gewoon even bij het gemeentehuis naar binnen als ik een vraag had. Maar nu zit alles op afstand, is alles officieel en moet je op afspraak komen.” De nieuwe wethouders waren niet bekend in Muntendam en er zou tijdens de eerste bezoeken destijds weinig interesse zijn geweest om het dorpshuis te leren kennen. Dit gaf de afwijzing van hun hulpvraag een hele negatieve bijsmaak. De gesprekken met wethouder A. Hoesen-Spithorst en later P. Nieland-Kampen liepen snel op de klippen.

Bijna eruit gestapt

Het stel kondigde aan ermee op te willen houden. Het hele dorp was in oproer. Hierop volgend is de gemeente met hun in gesprek gegaan over voorwaarden waaronder zij toch wilden doorgaan. Over de details willen Harry en Harma niets loslaten, maar de gemeente is hen tegemoet gekomen en heeft een regeling voorzien waardoor zij besloten om voorlopig toch door te gaan.

Er is begrip gekomen – Vertrouwen herstelt 

Over het huidige contact met de gemeente spreekt Harry lovende woorden. Met wethouder Drenth is er een goede verstandhouding en ook mevrouw Hoesen-Spithorst komt nu af en toe gewoon eens binnenlopen. Er is een ommezwaai geweest vanuit de gemeente vertelt Harry. ‘Er is nu begrip gekomen.’ Ook heeft de wijziging van het centrumplan afgelopen jaar, waarbij scholen naar Ruitershorn zijn verplaatst, geleid tot een verbetering van het vertrouwen.

Centrumplan Muntendam

Harry en Harma zitten in de werkgroep voor het centrumplan. Volgens Harry heeft de groep veel expertise en een breed draagvlak in het dorp. Ondanks de vele miscommunicaties in het verleden, spreekt Harry zeer positief over de plannen die in november 2023 zijn gepresenteerd. De plannen zijn in goed overleg tot stand gekomen en de belangen van het dorpshuis zijn hierin verwerkt. Voor het dorpshuis is het essentieel om dezelfde hoeveelheid ruimte  en een grote keuken te behouden. Op die wijze kunnen dezelfde activiteiten blijvend worden gehuisvest en kan er inkomen gegenereerd worden met catering in de keuken. Voor Harry is het wachten op goedkeuring vanuit de raad zodat de plannen kunnen worden voortgezet.

Belangrijk is ook dat de grondruil met Brands Bouw BV doorgaat. Een goede overeenstemming tussen de gemeente en Brands zal het behoud van ruimte voor dorpshuis beter verzekeren. Over de periode tijdens de verbouwing maken ze zich wel zorgen. Het stel vreest dat in het geval van nieuwbouw de hele plek wel twee jaar kan sluiten. Dit zou betekenen dat de diverse activiteiten langere tijd stil komen te liggen. Volgens Harry kan dit de doodsteek betekenen voor sommige activiteiten. Daarom wordt er ook nagedacht over een stapsgewijze verbouwing, die het mogelijk maakt om activiteiten tijdelijk te blijven huisvesten.

Pachters

Hoe moet het met het nieuwe dorpshuis? Welke constructie moet het nieuwe dorpshuis krijgen? Voor een vrijwilligers-constructie is het dorpshuis te groot volgens Harry. Er gebeurt te veel en het vereist veel toewijding om dit draaiende te houden. Een beheerders-constructie lijkt onwaarschijnlijk omdat het meer kosten meebrengt voor de gemeente. Daarnaast is een beheerders-constructie wat hun betreft ook onwenselijk. ‘Een pachters-constructie is juist goed! Er moet een stukje eigenbelang inzitten, dan blijft iemand activiteiten organiseren.’ Harry straalt trots uit als hij vertelt over alle activiteiten en catering die zij al jarenlang verzorgen in De Menterne. “Je kan ons niet vergelijken met andere kleinere dorpshuizen die draaien op vrijwilligers. Wij zitten altijd vol tijdens de weekenden en feestdagen. Welk dorpshuis kan nog meer catering voorzien voor activiteiten met 400+ mensen? Dat doen wij toch maar mooi even.”

Harry en Harma met pensioen

31 December 2025 stoppen Harry en Harma ermee. Het stel heeft gespaard voor hun pensioen. Of er al een opvolger is? “Nee, en de gemeente zal moeite hebben om weer zulke gekken te vinden als ons! Weet je? De oude generatie leeft om te werken. De nieuwe generatie werkt om te leven. Dat is het verschil.” Of hij het werk zal missen? “Absoluut. Ik ben na mijn opleiding de horeca ingerold en heb op veel verschillende plekken gewerkt, ook in dure en chique plekken, ik heb het allemaal gedaan.” Maar het dorpshuis is toch het mooiste volgens Harry.

De storm van de afgelopen jaren lijkt te zijn gedaald. De zaken lopen weer hartstikke goed volgens Harry en Harma. Het dorpshuis is druk bezocht. Met het voorliggende centrumplan zijn ze tevreden. ‘Het is wachten op de hamerslag’, dan kunnen we stappen maken. Tijdens de aanstaande raadsvergadering op 4 april zal de raad stemmen over de start voor het voorlopige ontwerpplan.

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl