Integraal sociaal beleid Muntendam

Tijdens de raadsvergadering op 30 november werd de bestuursopdracht onder het thema ‘integrale aanpak’ vastgesteld.

Bij de opstelling van het raadsakkoord in 2022 zijn vier thema’s  geselecteerd die volgens de raad prioriteit verdienen: armoede, jeugdzorg, energietransitie & duurzaamheid en beschikbaar & betaalbaarheid van woningen.

In deze thematiek loopt een rode draad, namelijk dat de sociale problemen waar bepaalde groepen mensen mee te maken hebben vloeiend in elkaar overlopen. Hoe houd ik een dak boven mijn hoofd? Hoe zorg ik voor mijn kinderen? Hoe kan ik dit of dat betalen? Oftewel, ‘gestapelde problematiek’.

De noodzaak van een integrale aanpak tussen beleidsdomeinen werd zodoende een vijfde thema. De raadswerkgroep heeft hier vervolgens een bestuursopdracht voor het college van gemaakt.

De raad verzoekt het college om voor de voorjaarsnota 2024 met een plan van aanpak te komen om aan de slag te gaan met de principes van de doorbraakmethode. Deze methode is ontwikkeld om meer ruimte te creëren voor maatwerk in situaties waarin de bureaucratie belemmerend werkt bij het oplossen van (sociale) problematiek. Met dit plan hoopt de raad mensen met gestapelde problematiek beter te kunnen helpen om hun basisbehoeften op orde te krijgen.

De gemeente zal gebiedsgericht te werk gaan en zal beginnen met de nieuwe methode in Muntendam.

‘Het is een nieuwe manier van werken voor de gemeente gaf wethouder Offereins aan en Muntendam zal een goede oefening worden waar we veel van kunnen leren’, aldus wethouder Offereins.