Kiel Windeweer: Stieneke van der Graaf in Amshoff

ChristenUnie Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf ging afgelopen zaterdag 18 november naar de Amshoff in Kiel-Windeweer. Ze ging in gesprek met inwoners en de actiegroep ‘Stop zoutwinning’. Daarnaast keek ze naar een presentatie van de stichting. Eerder sprak de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer zich uit tegen de zoutwinning in de gemeente Midden-Groningen. Nedmag lijkt zich daar niets van aan te trekken en zet de voorbereiding van een winningslocatie door. Daarover stelde de ChristenUnie Midden-Groningen vorige week al vragen aan het college van B&W.

Stieneke van der Graaf zette zich als Statenlid in Groningen in voor het verlagen van de gaswinning en heeft zich erg ingezet voor goede schadeafhandeling en een eerlijke kans voor lokale ondernemers bij schadeherstel. Op de foto lijsttrekker van de Christen Unie Midden Groningen, Jan Jacob Boersma.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl