Kinderraad stemt voor 3 onderwerpen

In de kinderraad zijn stemmen geteld voor onderwerpen in het belang van de gemeente. De kinderraad kon uit 5 onderwerpen kiezen, uit deze onderwerpen zijn 3 gekozen, die bij de volgende bijeenkomst besproken zullen worden. De kinderraad heeft de volgende onderwerpen uitgekozen: inclusie op nummer 1, klimaat op nummer 2, en armoede op nummer 3. De uitblinker was het thema inclusie, dat gaat over het stoppen van discriminatie en pesten.

De kinderraad neemt besluiten vanuit een kinderlijk perspectief en bestaat uit 23 kinderen uit de gemeente Midden-Groningen. Verder is er ook het onderwerp afval besproken “Als we zo doorgaan met het afval, kunnen we het nergens meer kwijt,” vindt de kinderraad. De volgende bijeenkomsten zal gaan over de gekozen onderwerpen.

Als u nog aanvullingen heeft die over deze thema’s gaan, kunt u mailen naar griffie@midden-groningen.nl.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl