Kinderraadsakkoord 2022-2023

Op maandag 10 juli presenteerde de kinderraad het kinderraadsakkoord in het Huis van Cultuur en Bestuur. Met trots (en gezonde zenuwen) presenteerden de kinderen hun ideeën in de raadszaal voor publiek. Het akkoord is voorgelegd aan de gemeenteraad en dient als advies.

Afgelopen jaar heeft de kinderraad hard gewerkt aan hun visie op de toekomst van de gemeente Midden-Groningen. De ideeën richten zich op drie thema’s: inclusie, klimaat en armoede. Op basis van verschillende bijeenkomsten, debatsessies en excursies zijn de kinderen tot hun raadsakkoord gekomen.

De kinderen willen meer aandacht voor pesten en discriminatie. Dit willen ze bijvoorbeeld doen door voorlichtingscampagnes op scholen te organiseren en ervoor te zorgen dat er altijd een vertrouwenspersoon op scholen is. Ook moet er volgens hun een cyber-politie komen, die het online-pesten via apps zoals TikTok in de gaten houdt.

Ideeën voor een beter klimaatbeleid variëren van een competitie voor de schoonste school tot groene schoolpleinen met moestuinen en kledingruildagen. Voor het derde thema armoede was helaas geen tijd meer. Dit thema wordt overgedragen aan de volgende kinderraad. Voor de volgende kinderraad luidde het advies: ‘Wees vooral jezelf, spreek je mening uit, luister naar elkaar en probeer er samen uit te komen.’

De kinderen spraken zich heel positief uit over het traject, waarin veel nieuwe vriendschappen zijn ontstaan en leerrijke ervaringen zijn opgedaan. “Het is ook belangrijk dat kinderen leren dat politiek niet eng is, dat ze zich betrokken voelen, weten wat er gebeurt en leren hoe ze daar invloed op kunnen uitoefenen”, aldus Esmaralda Smith, raadslid voor D66 en voorzitter van de werkgroep Kinderraad.

De kinderraad bestond dit jaar uit 24 kinderen uit groep 8 of de brugklas, die een functie aannemen als raadslid, wethouder, burgemeester, griffiemedewerker of journalist. Jaarlijks wordt er een nieuwe kinderraad samengesteld. Scholen zijn schriftelijk benaderd en raadsleden zijn op bezoek geweest bij de scholen.

Kinderen die interesse hebben kunnen zich voor het komende jaar  nog aanmelden.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl