Kolham: Sparrenbos afgesloten

Het sparrenbos van Kolham is tijdelijk afgesloten, dit meldt dorpsbelangen Kolham. Op dit moment is het bos onveilig voor bezoekers. Vanwege aantasting door de droogte, stormen van de afgelopen jaren en zwammen zijn er al veel bomen omgevallen. Door de ontstane situatie is het onmogelijk om ervoor te zorgen dat het bos en de paden veilig zijn. Daarom is in overleg met Staatsbosbeheer en dorpsbelangen Kolham besloten het sparrenbos tijdelijk te sluiten voor publiek. Dit betekent dat het vanaf nu verboden is om het sparrenbos te betreden.
Het aangrenzende dorpsrandpark, het Zwaneveldsgat en de buitenkant van het populierenbos blijven wel toegankelijk voor publiek.

Het sparren- en populierenbos van Kolham is in 2016 door de provincie Groningen overgedragen aan de inwoners van Kolham. De grond is toen eigendom geworden van Staatsbosbeheer. Vereniging Dorpsbelangen Kolham (VDK) en Staatsbosbeheer hebben deze samenwerking in een 10-jarige huuroverkomst vastgelegd. Waarbij de verantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij het bestuur van dorpsbelangen. Het bos heeft een oppervlakte van 31 hectare en is bedoeld als een overgangsgebied van “dorp naar natuur”. Het dorpsbos Kolham bestaat uit een monocultuur van fijnspar die omzoomd is met een brede rand van populierenbos. Deze fijnspar is gevoelig voor droogte. En veel bossen zijn de laatste zomers in vitaliteit sterk aangetast of afgestorven. Ook in het sparrenbos van Kolham is deze droogteschade goed te zien. Het sparrenbos van Kolham zal daarom verder instorten, dit proces is – zoals eerder ook voorzien – niet te stoppen. Omdat het onmogelijk is om het sparrenbos of delen hiervan te behouden is door Bosgroepen Noord-Oost Nederland een aantal scenario’s uitgewerkt hoe we het bosgebied weer veilig kunnen krijgen. Hierbij moeten we realistisch zijn dat het vellen van het sparrenbos onvermijdbaar is geworden.

Met de inwoners van Kolham en de provincie Groningen maken ze vervolgens een plan hoe we het bos gaan revitaliseren / opnieuw gaan inrichten en daarmee vooral toekomst- en klimaatbestendig te maken door nieuwe bomen aan te planten. Dorpsbelangen Kolham organiseert hiervoor op 6 juli a.s. een eerste informatie avond om 19.30 uur bij het Dorpsrandpark. Dit gaat vooral over de plannen voor de korte termijn (juli – september 2022). Voor vragen kunt u mailen naar: jwbos1000@gmail.com.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email