Kolham: Stopverbod Rengerspark

De politie heeft geconstateerd dat er automeetings plaatsvinden op het Rengerspark in Kolham. Gevolg van het bij elkaar komen is onder andere een grote hoeveelheid zwerfafval op het bedrijventerrein. Ook is vastgesteld dat er tijdens de automeetings, straatraces plaatsvinden. Het tegen elkaar racen op de openbare weg is strafbaar en er staan stevige bekeuringen op.

De gemeente heeft op advies van de politie het stopverbod op het Rengerspark uitgebreid. Het stopverbod is geldig voor het gehele Rengerspark en geldt ‘s avonds vanaf 21:00 uur.
Politie Ommelanden Midden en Handhaving van de gemeente Midden-Groningen gaan toezicht houden op de naleving van het stopverbod.