Kolham: Vragen PvdA asbestafhandeling brand Knijpslaan

De PvdA-fractie van Midden-Groningen is verontwaardigd over handelen van het gemeentebestuur na constatering van asbest in de omgeving van het uitgebrand gebouw aan de Knijpslaan in Kolham. Er lijkt veel mis te zijn gegaan in de afhandeling van deze ‘asbestbrand’, volgens de fractie. De fractie heeft daarom met spoed, afgelopen maandag 25 juli,  dringende schriftelijke vragen voorgelegd aan het college.

Brand Knijpslaan

In de nacht van 12 op 13 juli is in Kolham een zeer grote brand geweest in een bedrijfshal, waar 4 verschillende bedrijven waren gehuisvest (waarvan 3 volledig verwoest). Omdat de bedrijfshal van ruim voor 1994 is en deels een dak van asbestgolfplaten had, maakten bewoners zich tijdens en na de brand zorgen over asbest. Door de brandweer is bij het afronden van de brand verteld dat het veilig was, de rommel kon gewoon zelf worden opgeruimd. Na telefonisch contact met de gemeente Midden-Groningen, werd ook gezegd dat ze alles zelf konden opruimen. De verontrustte bewoners hebben zelf een asbestinventarisatie, laten doen. Ongeveer gelijktijdig vond nog een asbestinventarisatie plaats. Vrijdagmiddag 22 juli werden de laboratoriumresultaten bekend: er is wel degelijk sprake van asbest.

Gezondheidsrisico’s

De fractie wil weten wat de gezondheidsrisico’s zijn voor bewoners.  De gemeente is eerst verantwoordelijke voor de volksgezondheid. En wat kunnen bewoners nog wel of niet doen in de tuin? Kan het gras worden gemaaid en mag het groenafval in de groene bak?

Brief van gemeente naar bewoners

De gemeente heeft zaterdagmiddag 23 juli bij de bewoners een brief bezorgd waarin staat vermeld dat er een vermoeden van asbest is en er onderzoek plaatsvindt door diverse instanties. Zodra de uitslagen binnen zijn, dan informeert de gemeente over de verdere gang van zaken.

Bewoners worden niet serieus genomen

In deze brief  staat volgens de fractie, niet vermeld dat het inmiddels meer is dan een vermoeden, ook wordt nog niet ingegaan op eventuele andere vragen en het beperken van verdere gezondheidsrisico’s. Bij bewoners overheerst het gevoel dat er niet werd en wordt geluisterd, dat het belang van de inwoners niet voorop staat. Bewoners werden bij telefonisch contact met de gemeente voor het gevoel niet gehoord, er werd niet geluisterd naar argumenten, terwijl het asbestdak op Google Maps voor iedereen gewoon zichtbaar is. De brief van  de loco-burgemeester, mw. Nieland-Kampen, van zaterdag 23 juli heeft het gevoel van niet serieus genomen worden bevestigd: er is asbest geconstateerd, waarom zegt de gemeente dat niet gewoon en waarom is er nog geen zichtbare actie?

De PvdA-fractie is verontwaardigd dat er zo lang wordt gedraald met optreden. De volksgezondheid is in het geding.

Asbestprotocol

Vele gemeenten in het land hanteren een zogenaamd ‘asbestprotocol’: wanneer er een vermoeden is dat er bij een brand asbest is vrijgekomen schakelen de brandweer of de gemeente een gespecialiseerd bedrijf in en wordt de omgeving uit voorzorg afgezet. Er zijn ook veel zorgen over het steeds verder verpulveren van asbestresten in de omgeving, gedurende inmiddels bijna 2 weken.

Reactie van de gemeente Midden-Groningen

De brandweer heeft tijdens en vlak na de brand onderzoek gedaan of er asbest vrij gekomen is tijdens de brand, deze trof men niet aan. Wanneer de brandweer in een dergelijk geval wel asbest waarneemt treed er bij de gemeente een asbestprotocol in werking, nu was er niets gevonden. In de dagen na de brand werd de gemeente door bewoners gebeld met zorgen over asbest. Die vrijdag kreeg de gemeente twee rapporten die tegenstrijdig waren aangaande asbest. Het was onder andere niet duidelijk welk gebied er asbest zou liggen. Vervolgens hebben medewerkers van de gemeente een brief in de omgeving verspreid, dat er wel asbest is aangetroffen. Maandag was het bij de gemeente duidelijk waar asbest is aangetroffen en is er per omgaande een saneringsbedrijf ingeschakeld en is de asbest opgeruimd. De gemeente vindt het een vervelende situatie. Eén van de klachten van de bewoners is dat het twee weken heeft geduurd voordat het asbest is opgeruimd, volgens de gemeente is er hard gewerkt om de situatie op te lossen. (foto’s: Jubert Perdon).

 

Deel naar jouw media!