Meer preventie jeugdcriminaliteit

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 13 juli dienden de VVD, GBMG en BBP een motie in waarin de partijen het college oproepen om meer aandacht te besteden aan jeugdcriminaliteit. Het is een zoveelste herinnering aan een bekend probleem. ‘Meer preventie’ luidt het advies, met de nadruk op kinderen tot 14 jaar.

S.E. Brinkkemper van de BBP sprak erover tijdens de raadsvergadering. “In onze gemeente zijn kinderen van 10 tot 12 jaar die worden opgenomen in jeugdbendes en steeds verder verstrikt raken in criminele activiteiten. Hun ouders hebben het niet door en de kinderen merken te laat dat ze er moeilijk uitkomen”, aldus Brinkkemper.

Ook Dewnarain van GroenLinks sprak tijdens de raadsvergadering over enkele jongeren in jeugdzorg-organisatie De Toverboom in Hoogezand. Deze jongeren zouden zijn geschorst van school omdat zij bijvoorbeeld messen op zak dragen of zich aansluiten bij jeugdbendes. Wat is hier aan de hand? De kinderen gaven volgens Dewnarain aan dat zij zich om een verscheidenheid aan redenen zelf niet veilig voelden in de gemeente, waardoor ze bescherming zoeken door middel van wapens of aansluiting bij een groep.

De gemeente Midden-Groningen kampt landelijk gezien met relatief veel armoede en criminaliteit. Dagblad van het Noorden schreef er meerdere artikelen over, waaronder een recent interview met burgemeester Hoogendoorn dat specifiek ging over jeugdcriminaliteit in Hoogezand. We zien de problematiek ook terug als we kijken naar de afname van jeugdzorg, waarbij de gemeente Midden-Groningen bovengemiddeld scoort.

De indieners van de motie pleiten onder andere voor een intensievere samenwerking met de politie, jongerenwerk, bureau Halt, ouders en scholen.

Wethouder Offereins onderkende de problematiek en gaf aan dat het college actief samenwerkt met meerdere maatschappelijk organisaties om jeugdcriminaliteit te voorkomen en verhelpen.

De motie is unaniem aangenomen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl