Midden-Groningen: 3 miljoen voor sportzalen

Dankzij een financiële impuls van ruim 3 miljoen van het Nationaal Programma Groningen kunnen in de gemeente Midden-Groningen twee extra nieuwe sportzalen worden gebouwd en een aantal anderen worden verbeterd.

De aanleiding hiervoor is tweeledig. Enerzijds heeft de gemeente Midden-Groningen de ambitie om door middel van sport en bewegen de leefbaarheid van de wijken en de gezondheid van de inwoners positief te beïnvloeden. Anderzijds is het belangrijk om sportvoorzieningen goed bereikbaar te laten zijn voor het onderwijs. Tegelijkertijd draagt deze impuls bij aan het creëren van duurzame voorzieningen in de gemeente.

Sport en bewegen draagt bij aan een gezond leven en aan meedoen in de samenleving. De gemeente Midden-Groningen zoekt bij sport ook nadrukkelijk de verbinding met het sociale domein. Erik Drenth, wethouder: “Het bouwen van twee nieuwe sportzalen is absoluut een enorme kans. De sportzalen kunnen buiten schooltijden gebruikt worden voor wijk- en jeugdgerichte activiteiten en daarmee bijdragen aan sociale verbinding.” Een bijkomend voordeel van de nieuwbouw zijn lagere onderhouds- en energielasten.

Dit project maakt het mogelijk om nabij Kindcentrum Woldwijck1 aan De Mars een nieuwe sporthal te bouwen, bij Kindcentrum Woldwijck2 wordt de nieuwe sportzaal verdubbeld en daarnaast worden drie sportzalen verbeterd door bijvoorbeeld het toevoegen van innovatieve kenmerken.
Met de locatiekeuze worden deze voorzieningen afgestemd op de vraag naar sportvoorzieningen vanuit het onderwijs, waardoor onnodige leerlingenstromen door de wijk worden voorkomen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl