Midden-Groningen: Aanpak energiearmoede

Het kabinet heeft 150 miljoen beschikbaar gesteld om energiearmoede aan te pakken. De VVD fractie Midden-Groningen verwacht dat dit niet voldoende is om inwoners in Midden-Groningen te ondersteunen. Naar aanleiding hiervan stelt Marjolein Vulpes namens de fractie van de VVD Midden-Groningen vragen aan het college en het ambtelijk apparaat. Zij wil weten of er een onderzoek komt welke subsidiemogelijkheden er zijn op Rijks-, Provinciaal en Europees niveau om energiearmoede te beperken en of het college inzichtelijk heeft, welke huishoudens op dit moment en in de toekomst geraakt worden door energiearmoede.

Verder wil zij weten of het college ook gebruik maakt van de data die beschikbaar is via Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) en de regelingen financiering energietransitie. De VVD is van mening dat er onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de verschillende subsidiemogelijkheden en zou graag zien dat het college zich hier volop voor gaat inzetten en is voor een vaste medewerker die gespecialiseerd is in subsidies en de mogelijkheden die deze subsidies voor inwoners en de gemeente kan bieden en roept het college op om de subsidiemogelijkheden die er zijn in kaart te brengen. Waarbij het bedrag dat het kabinet beschikbaar stelt ingezet wordt als co-financiering.

Uitgangspunt is hierbij het stapelen van deze subsidies zodat er een robuuster budget ontstaat waarmee ze inwoners kunnen ondersteunen in deze transitie.