Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Aanpak Jeugdzorg

In de gemeente Midden-Groningen ontbreekt het aan een gestructureerde aanpak op Jeugdzorg. Er is geen duidelijke meerjarige doelstelling en uit de begrotingen blijkt geen duurzame beleidsaanpak. Het is de conclusie van de rekenkamer van de gemeente Midden-Groningen, nadat zij de begrotingen van de afgelopen drie jaar onder de loep heeft genomen. Wel heeft het college heeft zich ingespannen om de raad actief te informeren.

De rekenkamer adviseert de gemeenteraad om een concreet doel voor de komende vier jaar vast te stellen en hier aan vast te houden. Daarbij geeft de rekenkamer in overweging dat de gemeente zich concentreert op een kleine doelgroep die een groot deel van het Jeugdzorgbudget verbruikt. Midden-Groningen besteedt circa 30 miljoen euro aan jeugdzorg.

Het college onderkent dat het proces beter kan en gaat hier graag mee aan de slag.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter