Midden-Groningen: Ontwikkeling Omgevingsvisie

De gemeente Midden-Groningen gaat de komende maanden bezig met de ontwikkeling van een Omgevingsvisie. Daarin staan belangrijke zaken voor de  nu en in de toekomst. Ook inwoners, bedrijfsleven en andere organisaties worden gevraagd mee te denken. Wethouder Erik Drenth benadrukt het belang om een Omgevingsvisie op te stellen in nauwe samenwerking met betrokkenen. Wil de gemeente meer ruimte bieden voor wonen, werken, landbouw, natuur, recreatie en energie? En waar moeten we dan rekening mee houden?

De gemeente organiseert in september en oktober bijeenkomsten met de verschillende dorps- en wijkorganisaties en andere belangengroepen zoals ondernemers, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Inwoners kunnen ook meedenken. Daarvoor is een vragenlijst opgesteld die inwoners vanaf 12 september tot en met 10 oktober kunnen invullen.

Meer informatie vindt u op www.midden-groningen.nl/omgevingsvisie , met vanaf 12 september de link naar de vragenlijst.

Deel naar jouw media!