Midden-Groningen: Vragen BBP Nedmag

Gertjan Bruins heeft namens de Boer en Burger Partij Midden Groningen, technische vragen gesteld aan het college van B en W van de gemeente Midden Groningen over mijnbouwactiviteiten die Nedmag mogelijk uitvoert onder de grond in Midden-Groningen. Het gaat de partij voornamelijk om de veiligheid voor  inwoners. Dit zowel voor de kans op bewegingen in de aarde als om de producten die in de aarde worden gespoten voor de winning van Magnesium zout.

De Boer en Burger Partij Midden Groningen wil weten waar  Nedmag bezig met de mijnbouw activiteiten en wat de gevolgen zijn voor het grondwaterpeil en bodemdaling (en hoe dit gemonitord wordt. Ook is er  de vraag of er  producten (al dan niet Chemisch) onder de grond van de gemeente Midden-Groningen worden geïnjecteerd en  is de partij benieuwd wat de financiële winsten zijn voor de NOM (aandeelhouder Nedmag) van deze activiteiten en wat er hiervan terugvloeit naar de gemeente Midden Groningen.

 

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl