Motie aangenomen Steun Ter Apel

Er kwam een flinke discussie los aan het einde van de raadsvergadering op 21 december. GroenLinks, PvdA, D66, CU en CDA hadden een motie ingediend waarin ze het college opriepen om een appèl te doen op alle Nederlandse gemeenten, de regering en de Eerste en Tweede Kamer om verantwoordelijkheid te nemen voor de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Wederom is de situatie onhoudbaar.

In de laatste twee punten van de motie deden de fracties ook een beroep op de gemeente Midden-Groningen om samen met de andere Groninger gemeenten te helpen bij het realiseren van noodopvang.

Dit stootte enkele fracties tegen de borst. Immers, vorig jaar heeft de gemeente Midden-Groningen al zijn hand uitgestoken door noodopvang te realiseren in de Eurohal in Zuidbroek. Het zou toen ook echt klaar zijn. ‘Wij kunnen het niet aan onze inwoners verkopen om nu weer een opvang te realiseren’, aldus leden van de BBP en VVD. Ook zou het een verkeerd signaal sturen naar de overige gemeenten in Nederland, die hiermee de indruk krijgen dat Groningen het toch wel weer zelf oplost. Oftewel, een vrijbrief voor de rest van Nederland om wederom niet te hoeven helpen.

De linkse fracties deden een dringend beroep op de menselijkheid. Deze politieke discussie mag niet over de rug gaan van mensen. ‘Natuurlijk moet er ondersteuning komen vanuit andere gemeenten en kan het zo niet doorgaan, maar voor de mensen die nu hier zijn moet een oplossing worden gevonden, linksom of rechtsom’, aldus de linkse fracties.

Marieke Bos van BBP stelde dat het probleem bij de hoorns moet worden aangepakt, namelijk dat de instroom van asielzoekers beperkt moet worden. Het verdelen van opvangplekken is dus slechts pleisters plakken.

Hier waren de meningen sterk over verdeeld. Er werd wat geschermd met cijfers. Niels Joostens van de CU stelde dat zaken in perspectief moeten worden bekeken en dat asielzoekers, naast bijvoorbeeld arbeidsmigranten, slechts een klein deel uitmaken van de totale instroom aan migranten in Nederland. Volgens Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) betrof de totale instroom van asielzoekers (eerste en herhaalde aanvragen en na-reizigers) in november 5.374 mensen en in oktober 6.037.

De motie is uiteindelijk aangenomen met een  meerderheid van 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen. GBMG is verdeeld over de kwestie.