Nationaal Isolatieprogramma – Extra geld

Het subsidieplafond van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) wordt verhoogd. De gemeente Midden-Groningen ontvangt ruim 2 miljoen euro voor het isoleren van 1605 woningen (in plaats van 1082 eerder). De subsidie maakt onderdeel uit van het SPUK Nationaal Isolatie Programma. De middelen zijn voor de periode 2023-2026.

Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

Om de doelstellingen van CO2-reductie te halen en onafhankelijker te worden van aardgas is energiebesparing een cruciale maatregel. Ook hebben de stijgende energieprijzen in de afgelopen jaren de noodzaak van energiebesparing voelbaar gemaakt. Het NIP stelt als doel om 2.5 miljoen woningen te isoleren tot en met 2030. De nadruk ligt op woningen met energielabel E, F en G. Volgens het Dashboard Klimaatbeleid hebben betreft dit 1.5 miljoen woningen (van de totaal 8 miljoen woningen in Nederland).

Voor wie

De subsidie is enkel voor eigenaar-bewoners. Het moet gaan om een woning met energielabel D, E, F of G. Als de woning geen energielabel heeft dient het minimaal twee of meer bouwdelen te bevatten die niet of slecht geïsoleerd zijn. Daarnaast komen alleen woningen in aanmerking die een WOZ-waarde van maximaal 249 duizend euro hadden in 2023.

Praktisch

De subsidie betreft maximaal 1000 euro per woning. Aanvragen dienen uiterlijk op 30 juni 2026 te zijn ingediend en uiterlijk vier weken voor de aanvang van de werkzaamheden. De gemeente beslist namelijk binnen vier weken over een aanvraag. De werkzaamheden dienen uiterlijk binnen een jaar, maar uiterlijk op de laatste aanvraagdatum, te worden uitgevoerd of de opdracht hiertoe dient schriftelijk te zijn ingediend.

Facturen dienen vijf jaar te worden bewaard. De gemeente kan deze opvragen ter controle. Daarnaast geldt: bewaar je betaalbewijzen goed en maak enkele foto’s van voor en na. Dit maakt het makkelijker voor de gemeente om vast te stellen of de subsidies juist zijn besteed, mocht dit nodig zijn.

SPUK Energiearmoede

De subsidie uit het NIP staat naast een andere subsidie die al bestaat in kader van energiearmoede. Deze regeling is met een jaar verlengd van eind 2024 tot eind 2025. De SPUK Energiearmoede bestaat voor mensen met lage inkomens. Dit budget bedraagt in totaal 350 duizend euro voor de periode 2023 – 2025. Deze subsidie is enkel voor mensen met een gezamenlijk inkomen van maximaal 125% van het sociaal minimum. De subsidie geldt enkel voor woningen die voor 1994 zijn gebouwd en bedraagt maximaal 1.750 euro per woning. Aanvragen moeten uiterlijk 31 december 2025 zijn ingediend en uiterlijk vier weken voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl