Noordbroek: Lezing over De Wolden

Rond duizend jaar geleden trokken groepen mensen van het kwelderland langs de kust via riviertjes als de Fivel de Wolden binnen. De Wolden waren een uitgestrekt hoogveengebied met heide en verspreide groepjes berken, elzen en wilgen. Waar kwamen deze kolonisten vandaan? Waarom vond deze trek naar het binnenland juist toen plaats? Hoe werd dit proces geleid?

Op deze vragen probeert historicus Nick Kieft een antwoord te vinden. In zijn verhaal wordt stil gestaan bij de sociale verhoudingen in de samenleving. De rol van de kerk en van de hoofdelingen, die later de stand van de jonkers zouden vormen, blijken van grote betekenis geweest te zijn.

De lezing vindt plaats op 10 november as in MFC de Noordsuythoeve te Noordbroek, aanvang 20.00 uur. Voor leden van de Historische Kring Menterwolde is het gratis, voor niet leden € 4,– . Consumpties zijn voor eigen rekening. Voor meer informatie mail naar: info@historischekring-menterwolde.nl. Bron: Historische Kring Menterwolde.

Deel naar jouw media!