Onderzoek Joods Vastgoed

De gemeente Midden-Groningen heeft, samen met 4 andere Groningse gemeenten, onderzoek laten verrichten naar hun rol bij de onteigening van Joods Vastgoed in de Tweede Wereldoorlog. Onlangs zijn de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd in Winschoten. Hierbij waren de bestuurders van de vijf gemeenten aanwezig. Veel casussen zijn onderzocht; In 97 procent heeft rechtsherstel plaats gevonden. De keerzijde: in sommige gevallen heeft dit wel tien jaar geduurd. In een gezamenlijke reactie laten de vijf gemeenten weten dankbaar te zijn voor de grondigheid en zorgvuldigheid van het onderzoek. Zij respecteren de uitkomsten.

De gemeente Midden-Groningen heeft naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek besloten naar 1 casus nader onderzoek te doen. Het betreft de sloop van drie woningen in Foxhol door de voormalige gemeente Hoogezand, kort voor de terugkeer uit de concentratiekampen van de eigenaar. De reden was volgens de gemeente bouwvalligheid, terwijl de woningen nog maar rond de tien jaar oud waren. Burgemeester Adriaan Hogendoorn: ‘Wij willen weten wat de beweegredenen destijds geweest zijn en hoe destijds de afhandeling is verlopen. Daarom laten we een vervolgonderzoek hiernaar uitvoeren’.

Deel naar jouw media!