Ontwerp Het Loeg in Muntendam

Vorig jaar augustus heeft de gemeente Midden-Groningen een inloopavond georganiseerd voor de aanwonenden rondom Het Loeg in Muntendam. Bewoners werden geïnformeerd over het voornemen om de riolering te vervangen en over de herinrichting van Het Loeg na te denken en of er een rijbaan uit klinker of asfalt moest komen. In het huidige ontwerp is de opgehaalde informatie van bewoners nu verwerkt. Daarnaast zijn er een drietal onderzoeken uitgevoerd of de rijbaan uit klinkers of asfalt moet bestaan.

Het aanbrengen van asfalt brengt de minste geluids- en trilling hinder met zich mee. Om de kruisingen te accentueren is het voorstel om deze in kleur rood aan te brengen met belijningen. Omdat de voorrangsituatie verandert en dit in het begin voor veel weggebruikers verwarrend kan zijn zorgt de gemeente dat ter hoogte van alle kruisingen een halfjaar lang tijdelijke bebording geplaatst wordt.

Hier wordt aangegeven wordt dat alle weggebruikers van rechts voorrang hebben. Dus ook fietsers.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl