Oplevering Rutger Kopland School

Vrijdag 30 juni 2023 is het nieuwe gebouw van de Rutger Kopland Voortgezet Onderwijs (VO) Eemsdelta in Siddeburen opgeleverd. De voormalige OBS De Springplank is door Fledderman Bouw uit Siddeburen verbouwd tot het nieuwe Rutger Kopland VO Eemsdelta. De voormalige school is helemaal gestript, verduurzaamd en aardbevingsbesteding gemaakt. Een gedeelte van het gebouw is gesloopt en er is een verdieping bovenop geplaatst. In totaal krijgen 180 leerlingen onderwijs in het nieuwe gebouw. Het gebouw wordt in het nieuwe schooljaar feestelijk geopend.

”Deze locatie is één van de vele nieuwe scholen in de gemeente Midden-Groningen. Dit project betreft een nieuwe middelbare school in Siddeburen. We hebben vooral basisscholen gebouwd en nu kunnen we ook een middelbare school bouwen. Dat is heel belangrijk voor de leerlingen in het dorp.” vertelt Erik Drenth, wethouder in Midden-Groningen.

Vanwege de aardbevingsproblematiek ontstonden situaties waarin de scholen in de gemeente niet meer veilig waren. Gelijktijdig is er ook gekeken naar de gevolgen van bevolkingsdaling en het samengaan van scholen. Op basis daarvan is een totaalprogramma samengesteld, waarbij uiteindelijk 23 projecten zijn ontstaan waarvan 14 nieuwe schoolgebouwen zijn gerealiseerd in Midden-Groningen.

Met het Scholenprogramma zorgt gemeente Midden-Groningen voor aardbevings- en toekomstbestendige scholen, voor basis- en voortgezet onderwijs. Dit is soms door nieuwbouw en soms door het versterken en energiezuinig maken van de gebouwen. Het Scholenprogramma is een oplossing gebleken voor de scholen in de gemeente die te maken hebben met aardbevingen door gaswinning. 

Deel naar jouw media!