Peildatum 1 juni 2021 – Vakantieparken

De peildatum voor nieuwe persoonsgebonden vergunningen die permanente bewoning op vakantieparken mogelijk moeten maken is definitief 1 juni 2021. Tijdens de raadsvergadering op 27 juni spande het erom. Met 17 stemmen voor en 14 stemmen tegen is het collegevoorstel met een krappe meerderheid aangenomen.

Wat betekent dit voor inwoners?

Inwoners die kunnen aantonen dat zij voor de peildatum permanent woonachtig waren in de vakantieparken kunnen een aanvraag indienen voor een persoonsgebonden omgevingsvergunning die bewoning mogelijk maakt. De vergunning is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. Bewoners die niet permanent woonachtig waren voor deze peildatum zullen moeten verhuizen. Het college zal hier de komende tijd beleid voor ontwikkelen.

Teleurstelling voor CU, PvdA en SP

De CU, SP en PvdA pleitten voor het hanteren van de originele peildatum van 2005. Hoewel de houding van de gemeente ten aanzien van permanente bewoning in de vakantieparken vele malen is veranderd, is het onderliggende beleid nooit gewijzigd. Voor een ieder die na 2005 kwam te wonen in een vakantiepark gold dat dit illegaal was. De partijen beargumenteerden dat 2005 de meest logische en eerlijke peildatum is. Door vast te houden aan dit beleid zou de gemeente nu eindelijk de overstap kunnen maken naar het effectief stimuleren van recreatie en toerisme in de vakantieparken, zoals de gemeente dit al lange tijd ambieert (lees ook: https://www.middengroningennieuws.nl/blijven-wonen-in-vakantieparken-of-niet/).

College “2005 juridisch niet houdbaar”

Het college beargumenteert dat de peildatum van 2005 juridisch waarschijnlijk niet houdbaar is omdat de gemeente geen consistente lijn heeft gevoerd in handhaving en jarenlang gedoogd beleid heeft gevoerd. Het college gaat er vanuit dat als het de peildatum van 2005 zal hanteren inwoners rechtszaken zullen starten en acht de kans groot dat de gemeente deze zaken zal verliezen. ‘Dan zijn we jaren verder en weer terug bij af. Dat willen we voorkomen’, aldus wethouder Hoesen. Volgens wethouder Hoesen zijn er met dit beleid nu duidelijke kaders, waar ook ondernemers hun toekomst op kunnen plannen.

BBP

De BBP leek een onzekere factor in de stemming. Marian van Dijken voerde het woord. De BBP gaf aan in principe tegen nieuwe persoonsgebonden vergunningen te zijn en bij voorkeur nu eindelijk definitief te willen inzetten op recreatie en toerisme. Echter, vanwege het gebrek aan juridische houdbaarheid van de peildatum 2005 stemt de fractie toch in met het collegevoorstel, aldus Marian van Dijken.

Peildatum 1 juni 2021

Het college stelt dat de peildatum van 1 juni 2021 juridisch uitlegbaar is, omdat per die datum het beleid Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven in werking trad. Onduidelijkheid die er destijds wellicht bestond over het beleid omtrent permanent wonen op vakantieparken zou daarmee moeten zijn opgeheven.

“Terug bij af, weer 30 a 40 jaar verder”

Tegenstanders van het collegevoorstel stellen dat we met deze keuze weer terug bij af zijn. Feitelijk zou er niets veranderd zijn ten opzichte van 2005 en begint de gemeente opnieuw aan een periode van meerdere decennia waarin er feitelijk een dubbelbestemming geldt op de vakantieparken, wat volgens de fracties betekent dat de recreatiesector niet zal kunnen bloeien.

Hoeveel aanvragen voor vergunningen is onduidelijk

Voor het college is het momenteel onduidelijk hoeveel aanvragen er zullen worden ingediend voor persoonsgebonden vergunningen. De BRP-registraties tonen niet het volledige plaatje. In realiteit is er sprake van meer permanente bewoning en ook deze mensen kunnen in principe aanspraak maken op een vergunning. Een factor van onzekerheid dus. Het college kreeg van de tegenstanders dan ook het verwijt dat er nu beleid wordt opgezet waarvan nog niet duidelijk is wat de consequenties zijn.

Arbeidsmigratie

De vakantieparken worden onder andere veelvuldig gebruik voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college wil beleid opstellen voor aparte tijdelijke vergunningen voor arbeidsmigranten, die nodig zijn voor de maakindustrie in de gemeente, aldus wethouder Hoesen.

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl