Preventie van jeugdcriminalteit onder de aandacht

Omdat gemeente Midden-Groningen zich zorgen maakt over het feit dat kinderen al heel jong worden betrokken bij criminele activiteiten, hebben de BBP, VVD en Gemeentebelangen tijdens de voorjaarsnota een motie ingediend waarbij ze jeugdcriminaliteit preventie onder de aandacht willen brengen.

De gemeenteraad van Midden-Groningen constateert dat de kinderen in Midden-Groningen steeds jonger betrokken raken bij criminele activiteiten. Daarom wilt de gemeente in 2023 binnen het bestaande beleid specifiek extra aandacht besteden aan preventie van jeugdcriminaliteit, met de nadruk op het beschermen van de kinderen. De gemeente wilt in overleg gaan met politie, jongerenwerk en bureau Halt om te voorkomen dat kinderen worden ingezet voor criminele activiteiten. Daarna gaat het college binnen 6 maanden reflecteren op de stappen die zijn ondernomen. Dat wordt vervolgens jaarlijks aan de raad gerapporteerd.

We spraken met Sharon Brinkkemper, fractielid van Boer & Burger Partij: “We hebben de motie ingediend omdat wij bij verschillende informatiebijeenkomsten en gesprekken met jongerenwerk te horen kregen, dat de kinderen die betrokken zijn in het criminele circuit steeds jonger worden. We spreken dan echt over basisschool leeftijden. Dat vonden wij zó zorgwekkend, dat wij daar echt meteen prioriteit aan hebben gesteld. Er moet snel stappen ondernomen worden zodat we richting een plan kunnen komen.”

Deel naar jouw media!