Project Werfkade Martenshoek

Er ligt een forse woningbouwopgave bij de gemeente Midden-Groningen. De Gemeente wil daarom een locatie op de hoek van de Werfkade en de Sluiskade in Hoogezand ontwikkelen. De locatie leent zich om een deel van deze opgave te vervullen. De locatie is (vervuild) aangekocht door de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het ligt braak en vormt een stedenbouwkundig gat in de bebouwing langs het Winschoterdiep. Voor de leefomgeving is het wenselijk dat de locatie een gebouwde invulling krijgt. Daarnaast is het nodig dat de aanwezige bodemvervuiling wordt aangepakt. Een invulling met woningbouw het meest logisch en passend voor de locatie.

Het idee is om ontwikkelende partijen via een prijsvraag uit te nodigen een plan in te dienen voor de locatie.