PvdA vragen over energietoeslag

De PvdA heeft vragen gesteld richting het college over de energietoeslag. De partij krijgt van Humanitas signalen dat veel mensen denken dat ze geen recht hebben op de energietoeslag, terwijl er een gedeelte van deze mensen wel recht heeft op de energietoeslag, dit is de aanleiding die de partij heeft om deze vragen te stellen.

De groep mensen die de partij als voorbeeld gebruikt zijn mensen met een AOW-uitkering en een klein aanvullend pensioen. In de miljoenennota staat dat er extra geld beschikbaar is gesteld voor huishoudens die leven van 120 procent van het sociaal minimum. Deze 120 procent is het maximum, iedereen die boven de 120 procent verdiend heeft geen recht op de extra energie toeslag. De vragen die de PvdA stelt luiden als volgt:

  1. Welke inspanningen worden geleverd om de rest van de doelgroep (15%) ook te bereiken?
  2. Klopt het signaal dat veel bewoners ten onrechte denken geen recht te hebben op de toeslag, en zo ja, hoe gaan we die groep alsnog aansporen de aanvraag te doen?
  3. Landelijk is de aanname dat 14% van de inwoners wel eens recht zou kunnen hebben op de toeslag. Is het mogelijk dat het werkelijke aantal inwoners dat recht heeft op de energietoeslag nog hoger ligt dan de genoemde 5450?
  4. Krijgen bewoners die de energietoeslag in 2022 ontvingen de toeslag voor 2023 automatisch?
  5. Wordt de eerste €500,- van de toeslag voor 2023, zoals in veel gemeenten het geval is, al in december 2022 overgemaakt?
  6. Is er al actie ondernomen richting Rijk om de landelijke verdeelsleutel eerlijker te krijgen

 

Deel naar jouw media!