Reactie enquête aardgaswinning

De gemeenteraden, Provinciale staten en colleges van de aardbevingsregio in de provincie Groningen hebben op woensdag 8 maart 2023 gezamenlijk gereageerd op de parlementaire enquête aardgaswinning. De gezamenlijke bijeenkomst vond plaats in De Molenberg in Delfzijl. Alle Tweede Kamerleden die het woord voeren over de gaswinning, waren uitgenodigd.

Voor de raden, Staten en colleges staan het belang van de inwoners en met name het perspectief voor de jonge generatie Groningers voorop. Zij zijn gebaat bij een stevige versnelling in het schadeherstel en de versterking op basis van rechtvaardige procedures. In de gezamenlijke reactie op de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie zullen de lokale en provinciale volksvertegenwoordigers en bestuurders daarom hun steun aan de inwoners van Groningen benadrukken.

Het rapport is door de lokale en provinciale volksvertegenwoordigers en bestuurders bestuurd, waarna zij woensdag 8 maart om 20.00 uur met een inhoudelijke reactie kwamen. In de verklaring komt sterk naar voren dat zij willen dat de Groningers recht gedaan wordt. Zo zeggen ze: ‘Wij roepen de Tweede Kamer op om onze conclusies over te nemen, en daarmee de lang geleden begonnen en jarenlang opgebouwde ontstane ereschuld aan alle Groningers en generaties die na ons komen te erkennen en in te lossen’. Ook verwachten de lokale en provinciale volksvertegenwoordigers en bestuurders dat het kabinet uiterlijk in september 2023 een plan van aanpak presenteert om de daad bij het woord te voegen, koste wat het kost.

Zie de inhoudelijke reactie: verklaring .

 

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl