Regenboogagenda 2024-2025

Tijdens de raadscommissievergadering op 11 april werd de Regenboogagenda 2024-2025 gepresenteerd. Vorig jaar dienden GroenLinks, D66, CDA, PvdA en de SP een initiatiefvoorstel in voor een regenboogbeleid. Hiermee wilden de partijen het college aansporen om actief beleid te voeren om de weerbaarheid, sociale acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTI+ gemeenschap te vergroten en verbeteren (lees ook: www.middengroningennieuws.nl/nieuwe-impuls-regenboogbeleid/). De fracties spraken hun blijdschap uit over het feit dat er nu eindelijk een regenboogagenda ligt.

De Regenboogagenda 2024-2025 draagt concrete maatregelen aan zoals een regenboogzebrapad of gender-inclusief toilet, het organiseren van activiteiten waar mensen uit deze gemeenschap elkaar kunnen ontmoeten en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven binnen dit thema.

Roshano Dewnarain (GroenLinks) sprak over het gevoel van hoop en verbondenheid die voelbaar was binnen de LHBTI+gemeenschap in navolging van het Regenboog Stembusakkoord in 2023.  ‘Helaas zien we weer een licht dalende trend in de acceptatie van deze maatschappelijke groep. Discriminatie in de vorm van homofobie en met name transfobie is helaas nog aan de orde van de dag. Juist daarom is het goed dat we als raad en gemeente achter de mens gaan staan die niet zichzelf kan zijn. Dat we er alles aandoen om onze open samenleving met haar tolerante waarden blijven beschermen’, aldus Dewnarain.

Niet alle fracties kunnen zich vinden in het beleid.  Sharon Brinkkemper (BBP) hield wederom een fel betoog tegen het regenboogbeleid. Brinkkemper stelt dat de LHTBI+ gemeenschap zich juist distantieert van de samenleving door in hokjes te denken en zichzelf zo nadrukkelijk apart te plaatsen. Ook leidt de constante politieke aandacht voor het onderwerp volgens haar juist tot weerstand in de samenleving. ‘Acceptatie is iets dat geleidelijk moet komen. Als je acceptatie gaat opdringen en afdwingen bereik je juist het tegenovergestelde, mensen gaan zich er juist tegen afzetten’, aldus Brinkkemper. Op steun in de raad kon Brinkkemper niet rekenen.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl