Regio: aardbevinggemeenten willen geen vertraging bij aanleg snel internet

Negen gemeenten in het aardbevingsgebied maken zich ernstige zorgen over de voortgang van de besluitvorming rond de provinciale Regeling Snel Internet Groningen. Dat schrijft de voorzitter van de Stuurgroep Breedband Noord-Groningen, burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond namens de negen aardbevingsgemeenten in een brandbrief aan de provincie Groningen.

Volgens Van Beek is verdere vertraging niet meer uit te leggen aan de inwoners en bedrijven in het buitengebied: “Hen is lang geleden al beloofd dat er snel internet zou komen. Mocht vertraging in de openstelling van de provinciale regeling optreden, dan zullen wij ons alsnog gaan richten op een eigen separate regeling voor alleen de negen gemeenten. Wij kunnen het richting onze inwoners gewoonweg niet maken om nog langer af te wachten.”
Bewonerscorporaties
Zowel marktpartijen als bewonerscorporaties kunnen straks intekenen op de regeling, maar een aantal corporaties heeft al aangegeven dat zij er weinig in zien. Corporaties hebben het idee dat ze te weinig kans maken om met succes van de regeling gebruik te kunnen maken. Ook een aantal Statenleden heeft bedenkingen en vindt dat de regeling meer tegemoet moet komen aan de wensen van de corporaties. In de regeling zitten minimumeisen dat zij, net als eventuele marktpartijen, minimaal 500 adressen én een hele gemeente moeten ontsluiten.
Van Beek: “Wij vinden deze minimumeisen juist erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat partijen niet de krenten uit de pap kunnen halen. Laat je deze eis varen, dan is de kans groot dat men alleen de adressen die goedkoop aan te sluiten zijn, meeneemt. De meest afgelegen plekken met hogere aansluitkosten vallen dan buiten de boot. En we willen nou net bereiken dat iedereen in het buitengebied snel internet krijgt.” Andere eisen die de corporaties hebben, , zoals het verplicht voorschrijven van de glasvezeltechniek, zijn volgens Van Beek niet mogelijk vanwege de marktwerkingsregels die Europa en Den Haag opleggen.
Regeling Snel Internet Groningen
De voorlopige provinciale Regeling Snel Internet Groningen biedt financiële ondersteuning aan partijen die snel internet in de buitengebieden van de provincie aan willen leggen. In de regeling is rekening gehouden met de zware wettelijke eisen vanuit Brussel en Den Haag ten aanzien van marktwerking in de telecomsector. Het biedt daarom volgens Van Beek de meest kansrijke route naar een snelle aanleg van breedband internet in de provincie. De bedoeling was dat de definitieve regeling op 5 oktober opengesteld zou worden, maar de eisen van de corporaties kunnen nog roet in het eten gooien.
Breedband Noord-Groningen
De negen aardbevingsgemeenten in Noord-Groningen zijn in 2014 al gestart met het samenwerkingsproject Breedband Noord-Groningen. Van Beek: “Wij hebben inmiddels een promotiecampagne en een vraaginventarisatie uitgevoerd. Op onze oproep hebben 1.500 inwoners en bedrijven gereageerd en geeft 97 % aan ernstige hinder te hebben van het feit dat zij niet over een snelle internetverbinding beschikken. De Dialoogtafel en de Economic Board Groningen hebben voor dit gebied € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van snel internet. Vanuit solidariteit hebben wij vervolgens op verzoek van de provincie aangehaakt bij hun plannen. Maar alleen onder de voorwaarde dat de aanleg van breedband internet in onze buitengebieden geen vertraging zou oplopen.”