Regionaal Veiligheidsplan 2024-2027

Op donderdag 12 oktober presenteerde het college het Regionale Beleidsplan Veiligheid 2024-2027. Het plan beschrijft een strategische visie voor de politie en haar partners voor de komende vier jaar en is een aanvulling op de lokale en landelijke veiligheidsagenda.

Het plan is opgedeeld in vier hoofdthema’s: 1. Maatschappelijk ongenoegen, polarisatie en radicalisering, 2.Georganiseerde ondermijnende criminaliteit, 3. cyberveiligheid en 4. veiligheid en zorg. Deels betreft dit landelijke thematiek, maar er zijn ook regio-specifieke aandachtspunten.

Noord-Nederland als broedplaats voor georganiseerde criminaliteit

Noord-Nederland wordt aangeduid als een regio die extra kwetsbaar is voor georganiseerde criminaliteit. Zeker drugshandel en drugslabs zijn een bekend probleem. De lage bevolkingsdichtheid, de leegstand van panden en lage bezetting van politie-eenheden creëren vrij-zones voor criminaliteit.  Daarnaast kent Noord-Nederland een lange kustlijn en een lang grensgebied met Duitsland en zijn er knooppunten zoals havens en vluchthavens. Dit faciliteert handel en maakt controles moeilijker. Sociaaleconomisch gezien kent de regio relatief veel armoede. Zeker op de jeugd kan het ‘snelle geld’ in de illegale circuits een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Jongeren worden dan ook expliciet benoemd als een kwetsbare doelgroep die extra aandacht vereist.

Noord-Nederland wordt ook benoemd als een regio met relatief veel maatschappelijk ongenoegen, polarisatie en radicalisering. Burgemeester Hoogendoorn wees op het gevoel (en de realiteit) van achterstelling in deze regio, met name door de aardbevingsproblematiek. Ook de komst van grote windmolenparken, zoals aan de N33, heeft tot conflicten geleid.

Ook cyberveiligheid is opgenomen in het plan. Voor inwoners gaat het hier voornamelijk om vormen van online fraude, zoals bank-helpdeskfraude. Zeker voor ouderen die digitaal minder vaardig zijn en valse e-mails en appjes minder snel herkennen kan dit zeer problematisch zijn. Het thema zorg en veiligheid richt zich op een groeiende groep die in aanraking komt met strafrecht, maar vaak financiële problemen hebben of kampen met lichtelijke (lichtelijk) verstandelijke beperkingen. Hier wil de politie sterker aansturen op samenwerking met zorginstellingen.

Tekorten politie-eenheden

Tijdens de commissievergadering ging er vooral veel aandacht uit naar het nijpende tekort aan personeel bij de politie. Wachtlijsten om aangifte te doen worden langer en wijkagenten verdwijnen uit het straatbeeld. Dit moet weer verbeteren, aldus meerdere raadsleden. Burgemeester Hoogendoorn beaamde de zorgen, maar gaf ook meteen aan dat de tekorten een landelijk probleem zijn. Het zal dus ook een landelijke opgave zijn om meer politie-eenheden te realiseren.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email