Rijkssubsidie voor bibliotheken

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de gemeente Midden-Groningen een Rijkssubsidie toegekend van €420.000 voor de bibliotheken in Harkstede en Zuidbroek. Met deze subsidie kunnen beide bibliotheken hun faciliteiten en uitstraling verbeteren, hun openingstijden verruimen en meer activiteiten organiseren voor verschillende groepen inwoners.

De bijdrage die de gemeente Midden-Groningen heeft ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor beide bibliotheken is bedoeld om de bestaande bibliotheekdiensten te versterken. Het belang van bibliotheken in onze samenleving werd duidelijk, vooral tijdens de COVID-19 pandemie. Ze dienen niet alleen als traditionele boekenuitleencentra, maar ook als ontmoetingsplaatsen voor mensen van alle leeftijden en als locaties voor activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Deze activiteiten omvatten het aanleren van computervaardigheden om actief deel te nemen aan de digitale samenleving.

In de jaren voorafgaand aan de gemeentelijke herindeling in 2018 kreeg de bibliotheek in Harkstede te maken met een teruggang in ruimte, openingstijden en activiteiten. Er wordt al enige tijd gewerkt aan plannen voor MFA De Borgstee, waar de bibliotheek gevestigd is, waardoor deze subsidie op het juiste moment komt. Er zijn andere partners in het gebouw met wie een uitgebreid plan kan worden gemaakt. Deze extra impuls kan deze ontwikkeling versterken.

Bibliotheek Zuidbroek is al meer dan 20 jaar gevestigd in het dorpscentrum De Broeckhof, een locatie met verschillende gemeenschapsactiviteiten. Ondanks ieders inspanningen zijn het gebouw en het interieur enigszins verouderd. De bibliotheek moet een plek worden waar de inwoners van Zuidbroek graag naartoe gaan en die aansluit bij de behoeften van het dorp. Niet alleen met een passende collectie, maar ook met activiteiten. Met de subsidie kunnen we nu investeren in het aanpassen van de inrichting aan de eisen van deze tijd en extra activiteiten organiseren, zoals cursussen digitale vaardigheden.

Wethouder Annemiek Hoesen: “We zijn heel blij dat onze bibliotheken zijn uitgekozen. Met dit geld kunnen we de bibliotheken in Harkstede en Zuidbroek aantrekkelijker maken voor nu en in de toekomst. Zo bereiken we verschillende groepen inwoners met interessante activiteiten en kunnen de bibliotheken een gezellige ontmoetingsplek zijn. Dit is ontzettend belangrijk voor de taalontwikkeling van onze inwoners en voor de levendigheid in deze dorpen.”

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl