Sappemeer: Leefbaarheid winkelgebied

Naar aanleiding van de bezorgde signalen vanuit de inwoners van Sappemeer stelt de fractie van de VVD Midden-Groningen vragen aan het college over de ontwikkelingen tot de huisvesting van arbeidsmigranten in leegstaande winkelpanden in het historisch lint aan de Noorderstraat van Sappemeer.

Verpaupering en leegstand

De VVD vindt dat panden laten bewonen door een grote groep arbeidsmigranten waar deze bij hun weten niet geschikt voor zijn, geen verfraaiing van het straatbeeld en zorgt daarnaast voor onrust. Ook vragen zij zich af of deze panden voldoen aan de minimumeisen voor bewoning. Zodra er steeds meer van dit soort panden “ontstaan” zal dit vestigingsklimaat ernstig verslechteren.

Vragen college

De VVD wil weten op hoeveel locaties het bestemmingsplan mogelijk ruimte biedt voor omvorming van (voormalige) winkelpanden en eisen van kwaliteit van bewoning en aantal inwoners per appartement bij het opsplitsen van appartementen op prominente gebieden binnen de gemeente.

Verder vraagt de partij aan het college of ze het eens met hun, dat er aanvullend beleid moet worden geschreven, op bijvoorbeeld eisen van kwaliteit van bewoning, aantal inwoners per appartement bij het opsplitsen van appartementen op prominente gebieden binnen de gemeente?

Mogelijk kan er gewerkt worden met een verhuurdersvergunning, waarbij goed verhuurdersschap wordt bevorderd, en indien er misstanden zijn in kwaliteit van bewoning, of achterstallig onderhoud de gemeente de verhuurder hierop aan kan spreken.

De VVD vindt dat winkelgebieden moeten bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen binnen de gemeente en dat deze gebieden het verdienen om beschermd te worden tegen ongewenste ontwikkelingen (zoals te zien in de Kerkstraat )en voorkomen moet worden.

.

Deel naar jouw media!