Schades tijdens oud en nieuw

Alle schades aan het wegdek, verkeersborden en gemeentelijk groen komen uiteindelijk voor rekening van de gemeente en daarmee eigenlijk de inwoners van Midden-Groningen zelf. Minder schade betekent uiteraard een lagere rekening.

Inwoners van Midden-Groningen kunnen op oudejaarsdag tussen 8.30 en 17.00 uur telefonisch bij de gemeente terecht via 0598-373737 voor meldingen die met de jaarwisseling te maken hebben zoals bijvoorbeeld afvalbulten. Daarna kunnen inwoners bellen met de politie op 0900-8844.

Deel naar jouw media!