Siddeburen: Dorp heeft wel een opdracht

Nico Marinus, voorzitter en Jolanda Huisman, secretaris van dorpsvereniging Siddeburen willen samen met Hellum, Overschild, Schildwolde, Siddeburen, Steendam en Tjuchem een verbond sluiten om de uitdagingen in het dorp beter aan te kunnen. Volgens de beide bestuursleden zijn de uitdagingen zo groot geworden dat Siddeburen het niet meer alleen kan. Het komt met regelmaat naar voren, dorpen krijgen steeds meer te maken met beleid makende onderwerpen. In 2020 is er met de bovenstaande dorpen een convenant gesloten om dorps overstijgende draagkracht te organiseren. Men wil samen met de gemeente en de innovatie werkplaats van de Hanzehogeschool beleidsstukken uit werken. Op deze manier wordt kennis versterkt en blijven dorpen leefbaar in de toekomst.

Door samen te werken met andere dorpen en een gebied coöperatie op te zetten, kun je meer kennis vergaderen en een betere gesprekspartner zijn voor onder andere de gemeente Midden-Groningen. Volgens Marinus is één van de belangrijkste thema’s woningbouw, Siddeburen groeit niet meer en zo blijft de nieuwe aanwas voor het dorp uit. Verenigingen, scholen, ondernemers krijgen dan te kampen met te korten.

Rondom het nieuwe kind centrum is de aanvoer weg naar de school verkeerd aangelegd zegt Huisman, we hebben de gemeente van te voren gewaarschuwd dat de weg te smal is. We hadden voorgesteld om de weg dichter bij het gebouw te leggen, tegen het fietspad aan. Op onze manier was er zelfs ruimte ontstaan voor woningbouw. Hier gaan we zeker over verder praten met de gemeente.

Verder wil Huisman dat de gemeente zijn financiële verantwoordelijkheid neemt, als het gaat om de kosten van de speeltuin Springbok aan de noordkant van het dorp. In een beleidsvisie 2019 van de gemeente, te vinden op het internet staat dat dorpen een bedrag krijgen voor de investeringen en onderhoud van speeltoestellen. Binnenkort praat het bestuur met de gemeente hier verder over.

Los van de vraagstukken en problemen die men moet oplossen, zeggen de beide bestuurders; Siddeburen is het mooiste dorp wat er is.

Deel naar jouw media!