Siddeburen: Geen milieueffectrapportage nodig kindcentrum

Er is geen milieueffectrapportage nodig voor het Kindcentrum tussen Hoofdweg 85 en de parkeerplaats bij de sportvelden in Siddeburen.Hier komen een basisschool, gymzalen en een peuter- en kinderopvang samen onder één dak.

Voor het kindcentrum heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden.Daarin is geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn en dat er daarom geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld.