SP: Problemen omwonenden Wunderline

De SP roept het college B&W op om aandacht te hebben voor de zorgen van de bewoners aan de Middenstraat in Sappemeer over de nieuwe Wunderline.

De nieuwe treinverbinding tussen Groningen en Bremen, die naar verwachting in 2024 operatief is, loopt vlak langs de huizen van de bewoners aan de Middenstraat en zal met relatief hoge snelheid rijden. De bewoners zijn bezorgd over wat dit betekent voor hun woning en leefomgeving. Een belangrijke zorg betreft de impact van de trillingen op de woningen. Is er wel voldoende onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de bodem? En komt er compensatie voor een eventuele waardevermindering van hun woningen? De bewoners willen een nulmeting, die de staat van hun huis vaststelt zoals deze nu is, zodat hier later bij eventuele schade beroep op kan worden gedaan. Naast zorgen over geluidsoverlast en vermindering van woongenot, leven er zorgen over mogelijke uitbreidingen in de toekomst. Ook de Nedersaksenlijn, die ook door Hoogezand zal rijden, heeft afgelopen week een financiële impuls gekregen vanuit het kabinet. En hoe zit het met toekomstig goederenvervoer?

Inmiddels zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest waarvoor de Provincie, gemeente en ProRail de bewoners hebben uitgenodigd. Maar in plaats van dat hier zorgen werden weggenomen, zijn de zorgen alleen maar groter geworden. De Provincie en ProRail hadden zich geen van beiden voorbereid op weerstand en hadden onvoldoende antwoorden op de vragen die leefden bij de omwonenden. De SP reageert verontwaardigd. Hoe kan het dat de Provincie, gemeente en ProRail hier niet op berekend waren? Juist voor deze groep bewoners, die al te maken hebben met aardbevingsschade, zou er extra aandacht moeten zijn voor deze problematiek. De SP wijst op een bredere tendens van eenzijdig informeren vanuit de politiek en pleit voor overlegstructuren waarin burgers vaker vroegtijdig worden betrokken bij planvorming.

De SP-afdeling Midden-Groningen heeft vragen ingediend bij het college B&W die nu in behandeling worden genomen. Peter Oest, SP raadslid Midden-Groningen zei dat het college, ondanks dat de bevoegdheid bij de Provincie ligt, wel degelijk een zorgplicht heeft voor de inwoners. Het college zou in gesprek moeten gaan met de omwonenden om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. De gemeente zou bijvoorbeeld bij de Provincie kunnen aansturen op het uitvoeren van een nulmeting.

Ook op provinciaal niveau roept de SP het college GS op tot actie. Agnes Bakker, SP-Statenfractie, heeft vragen ingediend bij het college. Uit een gesprek met Agnes Bakker, bleek dat er wel degelijk begrip is bij de omwonenden voor de nieuwe Wunderline. Maar het moet wel in goed overleg met de omwonenden die er gevolgen van zullen ondervinden.

Op 11 mei om 19:00 vindt de volgende informatiebijeenkomst plaats in Hotel Faber in Hoogezand, waar een vertegenwoordiging van de SP aanwezig zijn.

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl