Spijk: Nieuwe sportzaal en accommodatie VV Poolster

Er komt een nieuwe sportzaal op Sportpark Oldencate in Spijk. Ook de kleedruimtes en kanti-nevoorzieningen van voetbalvereniging Poolster worden vernieuwd. Dit zijn B&W van Delfzijl en de NAM in het kader van de versterkingsopgave in Spijk overeengekomen. ‘De vernieuwing is tot stand gekomen door de koppeling met de bouw van het nieuwe kindcentrum in Spijk’, legt wethouder Jan Menninga uit. ‘In de zoektocht naar een goede locatie voor het nieuwe kindcentrum bleek dat het terrein bij de huidige sportvelden en kleedruimtes van Sportpark Oldencate de enige geschikte locatie is. Het is dan logisch en efficiënt om ook de sportzaal en de kleedruimtes te betrekken in het nieuwbouwprogramma en die te gebruiken voor het bewe-gingsonderwijs van het kindcentrum. Op deze wijze kunnen de inwoners van Spijk en omge-ving en het nieuwe kindcentrum rekenen op nieuwe, duurzame en toekomstbestendige bin-nensportvoorzieningen.’

De gemeente kiest voor een integrale aanpak van bouw van de nieuwe binnensportvoorzieningen. ‘Binnenkort start een projectteam met de ontwikkeling van de bouw van de sportvoorziening en accommodatie,” vertelt de wethouder. ‘De scholen, v.v. Poolster en de gebruikers van de huidige sportzaal worden daarbij betrokken.’
Naar verwachting start in september 2018 de bouw van het kindcentrum. Daarna volgt de bouw van de sportvoorzieningen. Het nieuwe kindcentrum biedt onderdak aan openbare basisschool Fiepko Coolman, christelijke basisschool De Borgstee, de peuteropvang en de bibliotheek. Het gebouw wordt gerealiseerd op een gedeelte van een voetbalveld van v.v. Poolster op sportpark Oldencate.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl