Steendam: Dorpsvisie 2020-2030 overhandigd

Vorige week heeft de feestelijk overhandiging plaatsgevonden van de ‘Dorpsvisie Steendam 2020 – 2030’. Ten overstaan van een geïnteresseerd gehoor werden vanuit Steendam twee korte presentaties gehouden, waarna de formele overhandiging aan dorpswethouder Anja Woortman volgde. Naast bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente waren onder meer Schildmeerondernemers, Hanzehogeschool, Kultuureiland Damsterplas, Libau en andere Schildmeerdorpen vertegenwoordigd.

De wethouder gaf aan Steendam een mooi voorbeeld te vinden van een dorp dat in eendracht de actuele zorgen en aandachtspunten in beeld brengt en tegelijkertijd ook wegen naar de toekomst uitzet. Zonder te garanderen dat alle dorpswensen gerealiseerd kunnen worden, gaf zij aan zich binnen de gemeentelijke organisatie sterk te zullen blijven maken voor Steendam, dat als toegangspoort tot het prachtige Roegwold-Schildmeergebied ook in toeristisch-recreatief perspectief volop aandacht verdient. In haar rol van dorpswethouder is zij vanaf nu ‘goed gewapend’ met een door bewoners en ondernemers gedragen visie. “De visie zal niet in een la verdwijnen”, garandeerde zij.

Vanuit de Dorpsvereniging Steendam (DVS) is benadrukt dat men uiteraard pas echt tevreden is als de visie feitelijk zal worden doorvertaald in tastbare ontwikkelingen. DVS stelt de gemeente voor om tot een structureel overlegplatform tussen dorp en gemeente te komen waarin samen jaarlijkse uitvoeringsplannen worden samengesteld. DVS blijft daarbij een actieve rol spelen, met ook een verwijzing naar het professionele glasvezelnetwerk dat eerder met veel zelfwerkzaamheid door dorpscollectieven is aangelegd en nu al ruim twee jaar naar volle tevredenheid operationeel is.De actuele grote ‘klussen’ die Steendammers de komende periode onderhanden hebben betreffen de Energietransitie en de Versterkingsoperatie ++ .Steendam blijft in beweging dus! Voor geïnteresseerden is de visie te downloaden via www.steendam.info. Foto’s: Janet Dresselhuis.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl