Taalonderwijs Oekraïense kinderen

Er wordt extra subsidie vrijgemaakt voor taalonderwijs voor Oekraïense kinderen.

De Verordening Materiele en Financiële Gelijkstelling Onderwijs wordt voorzien van een extra bijlage die het mogelijk maakt voor de Tijdelijke Onderwijsvoorziening voor Oekraïense Vluchtelingen om subsidie aan te vragen. De subsidie dient enkel als aanvulling nadat de aanvrager aanspraak heeft gemaakt op andere beschikbare regelingen, waaronder gelden vanuit het Rijk, de basisbekostiging en de bijzondere regelingen voor de ondersteuning van asielzoekers. Voor de voorziening geldt geen subsidieplafond.

Het gaat in totaal om 274 duizend euro. Dit bedrag kan gedekt worden vanuit de specifieke uitkering voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Het voorstel is tijdens de raadsvergadering op 7 maart unaniem aangenomen.

 

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl