Tegenwind N33 – Bisphenol A

De actiegroep Tegenwind N33 heeft een subsidieverzoek ingediend om de milieubelasting van bisphenol A, afkomstig van windturbines, te onderzoeken. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de VU Amsterdam en het gaat om een bedrag van 31.670 euro.

De actiegroep verzet zich al jaren tegen de bouw van de windmolenparken aan de N33. Veel media-aandacht ging uit naar de geluidsoverlast die grote problemen veroorzaakte voor omwonenden. Nu wil de actiegroep de milieubelasting van bisphenol A onderzoeken die afkomstig zou zijn van de bladen van de windturbines.

De vraag in welke mate bisphenol A tot gezondheidsproblemen kan leiden is niet nieuw. Het chemische bestandsdeel wordt sinds halverwege de 20e eeuw industrieel op grote schaal geproduceerd en vindt toepassingen in tal van producten, waaronder drankflessen, voedselverpakkingen, waterleidingen, kassabonnen en tal van plastic voorwerpen.

Onderzoeken naar de gezondheidseffecten van bisphenol A zijn doorlopend en zorgen over de impact op gezondheid ervan zijn actueel.

 

Deel naar jouw media!