V.v Hoogezand niet blij met harmonisatie panden

Veel kleine sportverenigingen in Midden-Groningen krijgen hun pand in het kader van harmonisatie in eigendom, maar hebben geen geld voor het (achterstallig)onderhoud. Dit zorgt voor onrust. Onder andere voetbalvereniging v.v. Hoogezand heeft hierover haar zorgen geuit bij de politieke partijen van de gemeenteraad. Bij niet mee gaan in de verkoop krijgt de vereniging een stevige huurverhoging voor de kiezen.

De gemeente Midden-Groningen is bezig met een harmonisatie traject om veel panden over te dragen aan verenigingen zodat deze niet meer eigendom zijn van de gemeente en het beleid geharmoniseerd is. Het betreft 13 verenigingen in de gemeente. Dit houdt in dat alle gebouwen na de herindeling van de vroegere gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer, een zelfde behandeling krijgen. Wat een behoorlijke klus is, omdat er veel verschil zit tussen de afspraken met de diverse verenigingen van de voormalige gemeenten. De diversiteit aan verenigingen is ook terug te vinden in het aantal (betalende) leden, waarbij de één veel leden heeft en de ander een  klein ledenbestand heeft. Dat levert dan ook de nodige verschillende inkomsten voor de verenigingen op. Voor zo’n vereniging die weinig inkomsten heeft zijn de lasten dan zwaar, wanneer men het achterstallig en toekomstig onderhoud van het pand zelf moet dragen.

Voetbal vereniging v.v. Hoogezand uit Hoogezand was de eerste vereniging waar de gemeente mee in gesprek is gegaan. De vereniging heeft een complex bestaande uit meerdere gebouwen, waarvan de kantine reeds eigendom is van v.v. Hoogezand, maar nog geen recht van opstal (RvO) heeft. Onder andere de kleedkamers, koffiekamer en de ballen opslag is eigendom van de gemeente. De vereniging ging uit van de afspraken die zijn gemaakt in de gemeenteraad van Midden-Groningen,  worden uitgevoerd; voor de overdracht van de gebouwen aan verenigingen zou eerst het achterstallig onderhoud worden opgelost. “Ondanks deze afspraken moeten we dat zelf gaan betalen en dat vinden we niet terecht, los daarvan kunnen we dat gewoonweg niet betalen,” aldus Piet Pruim van v.v. Hoogezand. Volgens Pruim is een voorbeeld het platte dak van één van de gebouwen, daar ligt een bitumen laag (dakleer) op, die is sinds de bouw van kleedkamers niet vervangen en gaat bij vervanging een behoorlijk bedrag kosten voor de vereniging. Verder is Pruim van mening dat de opstalrechten ook naar de vereniging zou moeten gaan, nadat het achterstallig onderhoud is uitgevoerd.

Volgens Pruim is het bestuur van de vereniging bezorgd over de ontstane situatie, want als de vereniging niet akkoord gaat met de verkoop, men dan onder nieuwe huurvoorwaarden komt te vallen. De nu nog gematigde huur tarieven van de gebouwen zullen dan marktconform worden, voor v.v. Hoogezand is voor de gebouwen dan zo’n €33.000 euro per jaar. Dat gaat het niet worden, dat betekent einde vereniging, aldus Pruim.

Pruim, bestuursadviseur v.v. Hoogezand heeft een brandbrief gestuurd aan alle partijen in de gemeenteraad van Midden-Groningen en z’n zorgen geuit. Volgens hem heeft de raad andere afspraken gemaakt dan dat de gemeente nu aan het voorstellen is. Wanneer de gemeente het budget voor het achterstallige onderhoud financiert, wil v.v. Hoogezand het zelf wel uitvoeren, zo vertelt Piet Pruim.

Marjolijn Vulpes fractievoorzitter van de VVD vindt dat als je een pand overdraagt aan een vereniging, dat daar dan geen achterstallig onderhoud aan mag zijn. De partij heeft vragen gesteld aan het college en verwacht binnenkort antwoorden.

Onderstaand kunt u de reactie van fractievoorzitter Vulpes van de VVD beluisteren:

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl