Verrijkte schooldag Midden-Groningen

De komende twee schooljaren kunnen 7 nieuwe scholen in Midden-Groningen starten met de verrijkte schooldag. Dat wordt mogelijk gemaakt vanuit Hart voor Midden-Groningen, het lokale programmaplan van Nationaal Programma Groningen. Ze willen met het programma Tijd voor Toekomst de kansengelijkheid van kinderen vergroten. Binnen een verrijkte schooldag krijgen kinderen van basisscholen die dat het hardst nodig hebben extra lestijd. Daarin krijgen ze de kans om hun fysieke en mentale gezondheid te vergroten, leerachterstanden in te lopen, een bredere blik op de wereld te krijgen en te werken aan weerbaarheid en zelfvertrouwen. Naast de 7 al gestarte basisscholen kunnen de komende twee schooljaren nog minimaal 7 extra scholen meedoen. Er zijn al gesprekken met 3 nieuwe scholen geweest die als eerste in aanmerking komen voor een aanvraag. Daarnaast kunnen er de komende 2 schooljaren nog eens 4 nieuwe scholen mee doen.

Voor 1 oktober 2023 kunnen nieuwe scholen hun interesse kenbaar maken met het aanmeldformulier op de site van de gemeente.

Deel naar jouw media!