Vloothuis wil Meerschap Zuidlaardermeer

Gerard Vloothuis, voorzitter van de Stichting Zeilvereniging Zuidlaardermeer, is bezorgd over de nieuwe toegangsbeperkingen op het Zuidlaardermeergebied. De beperkingen betekenen een klap voor de recreatie en bedrijvigheid in en rondom het meer.

Op 28 maart 2023 zijn de toegangsbeperkingen in het gebied aangescherpt. Volgens de Provincie bood het huidige beheerplan te weinig handvatten om de natuurbescherming en specifiek de bescherming van leefgebieden van enkele vogelpopulaties te garanderen. Sinds 2011 is het Zuidlaardermeergebied benoemd tot Natura-2000 gebied. Dit betekent dat de Europese vogel- en habitatrichtlijnen van toepassing zijn op het gebied. 

Volgens Vloothuis is de natuur in het meer in uitstekende staat. De natura-2000 doelstellingen zouden zijn behaald en de waterkwaliteit, die moet voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water, zou van zeer goede kwaliteit zijn. “Het gaat eigenlijk fantastisch.”

Het enige probleem is een relatief hoog fosfaatgehalte, waarvan Vloothuis vermoedt dat dit (ironisch genoeg) het gevolg is van de uitwerpselen van de sterk toegenomen ganzenpopulatie in het gebied.

Vloothuis, die zelf heeft deelgenomen aan de onderhandelingen over de nieuwe beperkingen, was verrast omdat het uiteindelijke besluit meer beperkingen oplegde dan was besproken tijdens de onderhandelingen. Een belangrijke maatregel betreft de afstand van 300 meter die recreanten dienen te houden ten opzichte van beschermde broedende vogels. Dit is volgens Vloothuis niet alleen ondoenbaar, maar eveneens onnodig. “Waarom 300 meter? Waarom niet 200 of 100 meter? Niemand weet het.” De algehele tendens die naar voren kwam in het gesprek was dat de beslissingen ‘over hun hoofd’ worden genomen en de beperkingen onvoldoende gelegitimeerd kunnen worden.

Ook Marjolein Vulpes, fractievoorzitter van de VVD, uitte haar zorgen. “Wat betekenen deze nieuwe beperkingen voor de recreatie, voor de bedrijven en voor het nabijgelegen industrieterrein? Het is als een olievlekje dat zich steeds verder verspreidt.” Ook Marian van Dijken van de Boer Burger Partij was aanwezig en uitte haar verontwaardiging: “Het kan toch niet zo zijn dat bij de komst van een nieuw vogeltje het halve meer wordt afgesloten voor recreatie?”

Een Meerschap voor samenwerking

Vloothuis, die ook actief is voor het Watersport Verbond, heeft de wens om een Meerschap in de provincie Groningen op te richten, waarin alle belanghebbenden kunnen deelnemen om tot een gezamenlijk beleid te komen. Hij verwijst naar Friesland, waarin alle belangen worden gecoördineerd door het Wetterskip Fryslân. De gemeenten staan volgens Vloothuis welwillend tegenover de samenwerking, maar het beleid in de Groningse provincie is volgens hem te versnipperd. “Het centrale probleem is dat iedereen zijn eigen belang nastreeft.”

Vloothuis zegt het jammer te vinden dat partijen tegenover elkaar komen te staan. Hij betreurt het dat sommigen zich nu genoodzaakt voelen om bezwaar aan te tekenen. “Dat is het laatste wat je wil, dat partijen tegenover elkaar komen te staan.”

De liefde voor het Zuidlaardermeer en de natuur is onmiskenbaar aanwezig bij Vloothuis. Met een glimp van trots gebaart hij over het gebied en weidt uit over de vogelpopulaties, bevers en herten die gespot worden op het rieteiland vlak voor de oever.

“Ik hoop dat natuurorganisaties zich beseffen dat wij niet hun vijanden zijn. Ook wij willen dat de natuur op het meer een goede kans krijgt. Maar wel met open vizier.”

Deel naar jouw media!