Voorjaarsnota ter discussie

De voorjaarsnota 2023 die op donderdag 13 juli werd gepresenteerd kon rekenen op enige kritiek en was aanleiding tot het indienen van vele moties.

CU, PvdA en SP reageerden kritisch op de voorjaarsnota. Het document zou te weinig ambitie tonen en tekortschieten bij de doelstellingen van het collegeprogramma.  ‘Wij mogen daadkracht verwachten van onze politieke leiders. Hier wordt onvoldoende toekomstgericht geïnvesteerd’, aldus Joostens van de CU.

Een week eerder tijdens de presentatie klonk soortgelijke kritiek vanuit de linkse oppositie. Plannen zouden te algemeen blijven en reserves zouden te weinig doelgericht worden ingezet voor de kwetsbaren in de samenleving. Een belangrijk punt betreft het deels ontbreken van concrete prestatie-indicatoren die de raad beter in staat zouden stellen om het beleid te toetsen. Voorstellen liggen op tafel, maar overeenstemming is nog niet bereikt. Zo werd een motie van GroenLinks om de Sustainable Development Goals te hanteren in dit kader verworpen.

Toch was het college niet op zijn mond gevallen. Op de vraag waar de wethouders trots op waren wisten allen antwoord te geven. Wethouder Ploeger sprak zich onder andere positief uit over de nieuwe dorps- en wijkwethouders waarmee politiek voelbaar dichter bij de burger staat. Offereins verwees naar ontwikkelingen bij de Kredietbank die steeds beter achter de voordeur bij mensen weet te komen. Er werd onder andere verwezen naar de afwikkeling van de energietoeslag, de hervormingen binnen de BWRI en  de verduurzaming van woningbouw. Hoogendoorn sloot af met woorden van trots over de Stichting Veteranen en Stichting Herdenkingsstenen, die volgens de burgemeester een voorbeeld zijn van door de samenleving zelf uitgedragen waarden en zorg voor elkaar.

Ondanks drie kritische stemverklaringen, stemden ook de CU, PvdA en SP voor de voorjaarsnota die met 30 stemmen voor is aangenomen.

 

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl