Voorlichting instroom vmbo-3

In navolging op het Open Huis voor nieuwe brugklassers afgelopen januari, opent het dr. Aletta Jacobs College Hoogezand in maart haar deuren voor leerlingen van een andere school die na de zomervakantie willen instromen in het derde leerjaar vmbo-kb, vmbo-bb of vmbo-lwt van het Aletta en derhalve een profielkeuze moeten maken. Ook is er een voorlichtingsavond voor ouders.

Om te ontdekken welk profiel het beste bij de leerling past, is er een mogelijkheid voor externe instromers om samen met tweedeklassers van het Aletta mee te doen aan praktische profiel oriëntatie (PPO) op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 maart. Op het Aletta kan men in de bovenbouw vmbo kiezen voor vier profielen: Groen, Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen, PIE (produceren, installeren en energie). Ouders en leerlingen zijn op donderdagavond 16 maart vanaf 18.45 uur samen welkom om een kijkje te nemen in de verschillende praktijklokalen, waar voorlichting wordt gegeven en waar men ook actief mee kan doen.

Leerlingen en ouders die interesse hebben om het Aletta te ontdekken op de bovenstaande data, worden verzocht zich voor 12 maart a.s. aan te melden.  Meer informatie – ook over aanmelding – is te vinden op de website www.aletta.nl.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl